Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon -hanke starttasi viime vuoden syksyllä. Hankkeen pääpaino on talvikaudella broilerihallien olosuhdekartoituksissa, joissa savutykin, lämpökameran ja olosuhdemittarin avulla tutkitaan hallien olosuhteita. Hanke on järjestänyt myös ilmastointiin ja laitteisiin liittyviä koulutuksia, ja niitä on luvassa lisää jatkossakin.

Nyt hanke on edennyt toiseen vaiheeseen, jossa tarkastellaan tilojen katastrofivalmiutta laatukäsikirjan avulla. Edellisestä laatukäsikirjan päivityksestä on kulunut jo vuosia, eikä silloinen käsikirja vastaa enää kaikilta osin nykytuotantoa. Hankkeen aikana jokaisen Kariniemen broileritilan laatukäsikirja käydään yhdessä läpi ja päivitetään vastaamaan tämän hetkistä tuotantoa ja vaatimuksia.

Laatu käsitteenä tarkoittaa pyrkimystä toimintaympäristön hallintaan ja asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Kun toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, on toiminta silloin laadukasta.  Laatutyöhön kuuluu tavoitteiden kirjaaminen, toiminnan suunnittelu, suunnitelmien toteuttaminen ja toteutumisen mittaaminen. Osan tavoitteista määrittelevät lait, asetukset ja teurastamo, mutta laatukäsikirjaan listataan myös tilan omia tavoitteita.

Käsikirjaan kirjataan ohjeet jokaiseen tuotannon vaiheeseen, ja sitä voidaankin käyttää myös oppaana esimerkiksi työntekijöille. Toteutumisen mittaamiseen voidaan valita erilaisia mittareita. Mittarit voivat liittyä esimerkiksi kannattavuuteen, eläinten hyvinvointiin tai tuotantotuloksiin. Tärkeä osa laatutyötä on myös toiminnan kehittäminen ja sen suunnittelu.

Välillä on siis hyvä istahtaa alas miettimään omaa toimintaa: mitkä olivatkaan oman toiminnan suuntaviivat ja miten niihin pyritään? Mitä tavoitteita toiminnalle on, ja mitä asetuksia, lakeja ja teurastamon vaatimuksia tuleekaan noudattaa? Miten tilalla voidaan ennaltaehkäistä katastrofeja ja erilaisia riskejä? Mihin suuntaan haluaisin tilaani kehittää? Kun suuntaviivat ovat selvillä, on helpompi tehdä päätöksiä, hallita riskejä ja valmistautua tulevaan.

Nähdään tilakäynneillä!