Koskaan ei ole liian myöhäistä… Tehdä lastausolosuhteisiin parannusta. Niin myös Lempiäisen Mikalla. Tilan lastaustiloja päätettiin laajentaa. Rakennuksen toiselle sivulle lastauskäytävien jatkeeksi oli tämän vuoden alkupuolella valmistunut Mikan ja isä Karin toimesta mallikkaat lastaushuoneet, joiden avulla sikoja oli mahdollisuus laittaa valmiiksi hyvissä ajoin riittävä määrä.


Eläinkuljetusauto pääsi ajamaan kätevästi oikeaan paikkaan

Ajettuaan Lempiäisen sikalan ympäri Talosen auton kuljettaja Jussi pääsi peruuttamaan kätevästi rakennuksen sivustaa pitkin Lastausosaston oviaukkoon, joka on mitoitettu sopivasti auton leveyttä ja lastaussillan korkeutta ajatellen. Mika laski auton perässä olevan lastaussillan alas ja sillan sivut nostettiin, jotta siat ohjautuvat suoraan autoon. Auton ajaessa Forssasta Lietoon olivat Mika ja Kari laittaneet jo siat valmiiksi käytävään ja lastaushuoneeseen. Sikojen kulkiessa lastauskäytävästä lastaushuoneeseen käännös ei muodostu ongelmaksi, koska leveä lastaushuone antaa hyvin tilaa sikojen kääntyä.Tällä kertaa sikoja oli lähdössä 66 kpl, ja ne oli jo lähes kaikki saatu pois karsinoista saapuessani sikalaan. Niinpä minun tehtäväkseni jäi enää ottaa kuvia ja ihmetellä sikojen keskellä lastauksen sujuvuutta.

Eihän siinä kauaa mennyt. Mika ja Kari ohjasivat ajolevyjen kanssa sikoja autoon Jussin ottaessa niitä vastaan. Noin 9 minuutissa olivat siat autossa, ja vielä ilman hosumista! Siat eivät myöskään kiljuneet eikä miesten tarvinnut edes korottaa ääntään. Kuljettaja-Jussin jatkaessa matkaansa me jäimme Mikan ja Karin kanssa pohtimaan lastausolosuhteita. Olisiko vielä jotain kehitettävää? Lempiäiset ovat erittäin tyytyväisiä tehtyihin investointeihin. Mitään oleellista muutosta tai lisäystä ei homma Mikan mukaan enää tarvitse. Ehkä irrallisten ohjainlevyjen vaihtaminen kiinteisiin voisi olla hienosäätöä.


Ajolevyillä ohjailemalla varmistettiin, että siat menevät oikeaan suuntaan

Mikan 1600 paikkaisen sikalan kerralla myytävät sikamäärät vaihtelevat, mutta kahden lastausosaston avulla Mika ehtii ottamaan lisää sikoja karsinoista niin, että lastaus sujuu riittävän jouhevasti. Lastaustiloista isompaan mahtuu noin 80 eläintä ja pienempään noin 40 sikaa. 8 osaston väliin jäävät lastauskäytävät ja niiden jatkeena olevat lastaushuoneet optimoivat kokonaisuutena lastaukseen käytetyn ajan minimaaliseksi. Työnjako on selvä niin, että Mika tai Kari pystyy yksinkin ottamaan siat pois karsinasta, ja kuskin tehtäväksi jää korkeintaan poimia siat kyytiin lastaustilasta. Lastaushuoneen kiinteä betonipohja mahdollistaa sikojen hyvän kulun. Pohdimme vaihtoehtoisesti kalliimman ritiläpohjaisen lattian hyviä puolia, kuten esim. puhdistettavuutta. Kuilujen tai altaan teko nostaisi kuitenkin hankkeen kustannuksia melko paljon.


Ensimmäiset siat siirtyivät uteliaina teurasautoon

Lempiäisen lastaushuoneet seinineen ja kattoineen mahdollistavat suojaisen lastauksen sikalan pohjoisemmalla sivulla. Ainoastaan auton lastaussillan kohdalla saattaa tuuli joskus Karin mukaan aiheuttaa ihmetystä sioilla.  Samoin auton metallinen lastaussilta, joka saattaa sioista tuntua oudolta. Homma toimii kuitenkin oikein hyvin ja täyttää kaikki alan vaatimukset.

Myös kuljettajat ovat poikkeuksetta olleet tyytyväisiä Lempiäisen uusiin lastausolosuhteisiin. Lempiäiselle pääsee kaiken kokoisilla autoilla, työ käy nopeasti eikä kuljettajan tarvitse mennä sikalaan. Siten myös bioturvallisuusasiat tulevat otetuksi huomioon.