Noin neljä vuotta sitten tulivat voimaan uudet megajoulepohjaiset rehutaulukot ja suomalainen sikojen rehuyksikkö (yhden ohrakilon sisältämä nettoenergia) jäi historiaan. Oikeastaan megajoulet eivät ole mikään uusia asia, sillä myös vanha järjestelmä perustui laskukaavoihin, joilla laskettiin rehun sisältämä nettoenergia megajouleina. Rehuyksikkö oli tavallaan vain tapa hahmottaa eri rehujen energia-arvoa suhteessa sikojen ”perusrehuun” eli ohraan.

Uudet järjestelmät myös ohjelmiin ja laitteisiin

Tällaisen muutoksen läpivieminen käytäntöön ja uuden järjestelmän omaksuminen omissa ajatuksissa vie aina oman aikansa. Nyt tilanne on kuitenkin se, että sikojen ruokintasuunnitelmat eli seosoptimoinnit tehdään jo pääosin uuden järjestelmän mukaisin energia-arvoin ja uusiin ruokintasuosituksiin perustuen. Teollisten täys- ja täydennysrehujen energia-arvot myöskin ilmoitetaan etiketeissä megajouleina. Monilla tiloilla liemiruokkijan tiedot ovat kuitenkin edelleen vanhan systeemin mukaan eli rehuyksiköinä.

Myös HKScanin lihasikaloiden käyttämässä Optipossu netti -ohjelmassa rehuhyötysuhde on valtaosalla ohjelman käyttäjistä rehuyksikköä/lisäkasvukilo. Koska rehuhyötysuhde on tärkeä tuotannon tehokkuuden mittari, olisi tärkeää viimein saada myös rehun kulutuksen seuranta nykyaikaan. Tavoitteena on, että ensi vuoden alusta alkaen kaikki Optipossu-seurantaohjelmien käyttäjät alkaisivat ilmoittaa rehun energian kulutuksen megajouleina ja viimein saisimme myös vertailuluvut nykyjärjestelmän mukaisiksi.


Ruokintasuunnitelmat ja -laitteistot kannattaa päivittää megajouleiksi mahdollisimman pian

Tuottajille neuvoja uudistuksessa

Suurin osa lihasikatuottajista, joilla on Optipossu netti -ohjelma käytössä, ottaa rehunkulutustiedot ylös sikaeräkohtaisesti liemiruokkijan komponenttitiedoista. Komponenttitiedot syötetään HKScanin rehulaskuriin ja saadaan rehun energian kokonaiskulutus. Laskentataulukko on uusittu, ja se löytyy Sinetistä: Ohjeet/Sika/Optipossu netti/HKScan Rehulaskuri 2.1.

Samaisen laskurilla pystyy myös laskemaan kuukausikohtaisen rehun energiankulutuksen jatkuvatäyttöisille lihasikaloille, joilla on oma laskentataulukkonsa laskurissa. Myös muiden eläinryhmien, kuten tiineiden ja imettävien emakoiden energiankulutuksen saa laskettua samaisella taulukolla.

Osa tuottajista ottaa liemiruokkijan tiedoista järjestelmän valmiiksi laskeman sikaerän kuluttaman rehun energian. Tällöin megajoulepohjaiseen järjestelmään siirtyminen edellyttää komponenttien energia-arvojen muuttamista megajouleiksi ja saman aikaisesti myös rehukäyrä muutetaan megajouleiksi. HKScanin lihasikojen ruokintasuosituksesta löytyvät oikeat annokset MJ NE/eläin/päivä, ja komponenttien energia-arvot MJ/kg tai MJ/kg kuiva-ainetta löytyvät rehuoptimointilaskelmasta tai LUKE:n rehutaulukoista.

Vertailu helpottuu muutoksen myötä

HKScan Finlandin asiantuntijat toivovat, että suurin osa tuottajista alkaisi tallentamaan rehunkulutuksen megajouleina ensi vuoden alusta alkaen. Tällöin uudelta tarkastelujaksolta alkavat kertyä myös HKScanin vertailuluvut rehun energian käytön hyötysuhteesta Suomessa. Näitä Suomen lukuja voidaan jatkossa verrata esimerkiksi Ruotsin vastaaviin lukuihin, jolloin voimme oppia toisiltamme konsernin sisällä.