HKScan ja Turun Konekeskus järjestivät yhteistyössä tammikuun aikana emolehmä- ja rotukarjatilaisuuksia emolehmätuotannon kehittämistä suunniteleville tiloille. Kaikkiaan seitsemän tilaisuutta keräsivät emolehmätuotannon laajentamista ja emolehmätiloille soveltuvista koneketjuista kiinnostunutta väkeä varsin runsaasti paikalle huolimatta kylmästä viimasta ja tuiskusta.

Maitorotuisten nautojen määrä laskee vuosittain merkittävästi, mikä tarkoittaa lihatalon näkökulmasta naudanlihan määrän vähenemistä. Samaan aikaan kuluttajien kiinnostus ja kysyntä erityisesti laadukkaalle rotukarjanlihalle kasvaa. Ilman emolehmätilojen investointeja ja emolehmien lukumäärän kasvua suomalaisen naudanlihan omavaraisuusaste laskee.

ROTUKARJA 2025 - Vahva panos suomalalaisen emolehmätuotannon kehittämiseen

HKScanin ROTUKARJA 2025 – ohjelma on kehitetty tukemaan emolehmätilojen tuotannon laajentamista. ”HKScan tahtoo olla vahvasti tukemassa suomalaisen emolehmätuotannon kehittämistä,” kertoo tilaisuuksissa esiintynyt HKScanin naudanlihan hankintapäällikkö Ilkka Ojanen.

Ohjelma sai tilaisuuksissa erittäin positiivisen vastaanoton. Lihatalon panostus emolehmätuotantoa kohtaan koettiin tuottajien keskuudessa myönteiseksi. ”Vastaavanlaista myönteistä pöhinää ja taloudellista tukea emoja kohtaan ei ole vuosikausiin ollut, tämä kaikki on hyvä asia koko emolehmätuotantoa kohtaan.” totesi eräs tilaisuuteen osallistunut tuottaja. Keskustelua riitti myös rotukarjanlihan lisäarvon tuottamisesta ja siitä millä keinoin laadukas liha erilaistetaan ja tuodaan kuluttajien tietoisuuteen.

McHale C460 –paalisilppuri soveltuu emolehmätilalla kuivitukseen ja rehunjakoon. (Kuva Koski TL:n tilaisuudesta)

Emolehmä- ja rotukarjapäivillä käytiin vilkasta keskustelua myös emolehmätilan konekannasta ja erilaisten koneketjujen soveltuvuudesta. Erityisesti puhutti kylmäpihattojen kuivitus ja eläinten puhtaanapito sateisen syksyn jälkeen. Tähän seikkaan Turun Konekeskus otti kantaa kuivitusnäytöksillä, jossa kuivituskoneena toimi sekä rehunjakoon että kuivitukseen soveltuva McHale C460 -paalisilppuri. Toki Massikka -myyjän puheenvuoro oli myös tilaisuuksien yksi odotetuimmista.

Timo Haavisto esittelee silppuria Kankaanpäässä

Nyt on oikea hetki panostaa emolehmätuotantoon!