Satafood Kehittämisyhdistys Ry:n ja HKScanin yhteinen ”broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon” -hanke on päässyt hyvään vauhtiin ja aineistoa on kertynyt. Hanke alkoi viime syksynä ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on parantaa lintujen hyvinvointia olosuhdehallinnan ja katastrofivalmiuden läpikäynnin kautta.


Broilerien hyvinvointia pyritään kehittämään hallitsemalla olosuhteita yhä paremmin.

Jokaiselle tilalle yksilöllistä apua

Hanke on neuvonnallinen ja siihen kuuluu runsaasti tilakäyntejä. Tavoitteena on käydä jokaisella Kariniemen broileritilalla ainakin pari kertaa hankkeen aikana. Talvikaudella tilakäynnit painottuvat ilmastointiin ja olosuhteisiin, jotka arvioidaan hallikohtaisesti. Apuna on erilaisia työkaluja, kuten savutykki, lämpökamera sekä olosuhdemittari. Savutykin avulla on helppo visualisoida ilman liikkeitä ja löytää mahdolliset ongelmakohdat. Lämpökamera paljastaa vuotokohdat, jotka saattavat sekoittaa erityisesti talviaikaan normi-ilmastointia. Usein tämä näkyy hallin epätasaisina olosuhteina, kosteana pehkuna ja vetona lintujen tasolla.

Hanke teettää tuotantotulosanalyysejä, joiden tarkoituksena on löytää mahdollisia vaikutuksia hallin eri teknisten ominaisuuksien ja tuotantotulosten välillä. Näitä tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää tilatason neuvonnassa.

Koulutuksista neuvoja tekniikan hyödyntämiseen

Ilmastoinnin hallintaan haetaan apua myös järjestämällä koulutuspäiviä yhteistyössä laitetoimittajien kanssa. Viime kuussa tutustuimme Fancomin laitteisiin Hollannissa, ja kesäkuussa järjestettiin koulutusta tuottajille Skovin etähallintaohjelmasta sekä olosuhde- ja tuotannonohjaustietokoneen käytöstä. Lisää vastaavanlaisia koulutuksia on suunnitteilla jatkossakin.

Katastrofeihin hyvä varautua

Kesäkaudella hankkeessa keskitytään katastrofivalmiuden läpikäymiseen. Katastrofeja sattuu onneksi harvoin, mutta sattuessaan ne saattavat aiheuttaa mittavia menetyksiä. On tärkeää, että tuottaja välillä pysähtyy miettimään, miten toimitaan, jos onnettomuus kohtaa. Kun asiaa on ennalta pohdittu, pystytään toivottavasti reagoimaan nopeasti ja estämään lisävahinkojen syntyminen tai jopa välttämään katastrofit kokonaan.

Laatukäsikirja on tähän hyvä apuväline, joten nyt on aika kaivaa ne esiin ja tehdä niihin tarvittavat päivitykset!

Perusasiat kunniaan

Broilerien hyvinvointi on monen eri osa-alueen summa eikä sille ole olemassa yhtä yksittäistä mittaria. Tärkeää on perusasioihin keskittyminen ja niistä kiinni pitäminen, jatkuva eläinten tarkkailu ja nopea reagointi poikkeamiin.

Hankkeen aikana saatu tieto, taito ja kokemus pyritään välittämään tuottajille helpottamaan eläinten hyvinvoinnin turvaamista kaikkina vuodenaikoina.


Hanke on kiertänyt talven ja kevään aikana reilulla 20 broileritilalla.