Vierailu HKScan broileritilalla ja teurastamossa

Lähdimme keskiviikkona 1.11. aikaisin aamulla bussilla kohti Rekikosken broileritilaa. Matka kesti kolmisen tuntia ja aikaisesta herätyksestä johtuen suurin osa nukkui matkalla, joten tilalle saapuessamme olivat kaikki virkeitä ja tiedonjanoisia.

Tilalla jakaannuimme kahteen ryhmään, joista toiset lähtivät kanalaan tutustumaan broilereihin ja toiset lähtivät harjoittelemaan broilerille tehtävää patologista avausta. Patologia oli mielenkiintoista ja oli hyvä päästä kuulemaan broilereilla esiintyvistä taudeista ja siitä, mitä muutoksia saattaa näkyä tilalla tehtävässä kenttäobduktiossa. Linnun anatomia kuitenkin poikkeaa nisäkkään anatomiasta, joka on meille opiskelijoille tutumpaa. Pääsimme tutustumaan linnun käsittelyyn, kun tilan omistajat Hanna Hamina ja Raine Rekikoski kertoivat meille esimerkiksi miten linnuilta saa otettua verinäytteen. Itse linnun käsittely oli suurimmalle osalle täysin vierasta ja kaikki harjoittelivat innokkaasti lintujen nostamista. Samalla saimme paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa broilerituotannosta ja tilan päivittäisestä toiminnasta.

Vierailu tilalla jatkui vielä ruokailun merkeissä, jonka yhteydessä saimme paljon lisää tietoa, sekä esitimme mieleen tulleita kysymyksiä. Seuraavaksi suuntasimme kohti Rauman teurastamoa. Keskustelu kävi vilkkaana, kun kaikkea uutta ihmeteltiin. Kaiken kaikkiaan tilalla vierailu oli positiivinen ja informatiivinen kokemus.

HKScan Rauman teurastamolla pääsimme kiertämään tuotantotiloihin. Ensimmäinen käynti teurastamolla ei ollut suuri järkytys, kuten alun perin monet olivat pelänneet. Monet saivat vahvistusta omille käsityksilleen, mutta joitain yllätti esimerkiksi meitä kovasti kiinnostaneen lihantarkastuksen käytännön toteutus. Kaikki olivat tosin yllättyneitä eläinten suuresta määrästä ja teurastamon koosta. Pääpiirteissään teurastamokäynti jäi mieleen neutraalina kokemuksena. Kysymyksiin vastattiin ja pohdittiin esimerkiksi eri tainnutustapojen hyviä ja huonoja puolia. Lähinnä päällimmäinen ajatus vierailun jälkeen oli, että koko ajan pyritään parempaan, esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Päivä oli pitkä ja informatiivinen ja illalla uni maistui, mutta on erittäin hyvä, että meillä on mahdollisuus tällaiseen vierailuun. Eläinlääkärin koulutuksessa tulee tällä hetkellä vain vähän asiaa linnuista, joten tällainen paikan päällä asioiden näkeminen on todella tärkeää, jotta tulevaisuudessa eläinlääkärit olisivat rohkeampia hoitamaan myös esimerkiksi broilereita.

 

Kirjoittaja

3. vuosikurssin eläinlääkäriopiskelija Saija Eerola