Tunnista mykotoksiinit ja ehkäise niitä sikatuotannossa 

Mykotoksiinit ovat puhuttaneet viime aikoina ja ongelman on tunnistettu kasvaneen sikatiloilla. Sikatiloilla mykotoksiinit saavat yleensä alkunsa rehuissa käytettävästä viljasta, jossa saattaa olla sieniä sekä homeita. Toksiinit muodostuvat sienten ja homeiden aineenvaihdunnan tuloksena ja ne voivat aiheuttaa emakoille ja porsaille epämääräisiä oireita.

Mykotoksiinien aiheuttamat ongelmat ovat yksi osa isoa palapeliä, jota on ratkottava sikalan arjessa. Tiedätkö sinä, miten toksiineja voi pyrkiä torjumaan tai miten mahdollisen sairastapauksen tunnistaa? On kaikkien yhteinen etu pitää mykotoksiinit kurissa.

Mykotoksiini on sitkeä riesa ja sitä voi olla vaikeaa tunnistaa

Homeiden ja sienten kasvulämpötilat ovat laajat ja lajikohtaiset vaihtelut voivat olla suuria. Kasvaakseen ne vaativat yleensä kosteat olosuhteet. Homeet voivat muodostaa myös erittäin kestäviä, lähes tuhoutumattomia itiöitä, jotka saattavat aktivoitua jopa vuosien päästä. Mykotoksiinit muodostuvat sienten ja homeiden aineenvaihdunnan tuloksena. Niiden tuotanto on otollisinta 10-40 asteessa, joskin tässäkin on suuret vaihtelut lajien välillä. Myös toksiinit ovat erittäin kestäviä, jotkut kestävät jopa 270 asteen lämpötiloja.

Toksiinien analysointi rehusta on haasteellista, koska ne ovat mauttomia, hajuttomia ja voivat esiintyä viljassa paikallisesti. Niin rehussa olevassa viljassa kuin eläimissäkin mykotoksiinit voivat piiloutua muistuttamaan kasvin tai eläimen omia solurakenteita, jolloin niiden löytäminen on lähes mahdotonta. Suurin osa rehuissa olevia mykotoksiineista on nimenomaan näitä piiloutuneita toksiineja. Siksi positiivinen testitulos näyttää usein vain jäävuoren huipun, eikä negatiiviseenkaan tulokseen voi luottaa täysin.

Testitulosten tulkintaa vaikeuttavat myös mykotoksiinien väliset ns. synergiavaikukset, joka tarkoittavat sitä, että eri toksiinilajit voivat voimistaa toistensa terveydellisiä haittavaikutuksia. Jos rehussa esiintyy useampaa toksiinia, eläimelle voi aiheutua oireita jo normaalien viitearvojen alapuolelle jäävistä pitoisuuksista. Tämä täytyy ottaa huomioon laboratorioanalyyseja tulkittaessa.

Eläinterveydelliset vaikutukset ovat usein epämääräisiä

Terveydelliset vaikutukset ulottuvat laajalle ja voivat olla hyvinkin epämääräisiä. Lisääntymisongelmat ovat tavallisia. Kiiman kaltaiset oireet ja kiimattomuus voivat häiritä kiiman tarkkailua, keskenmenot voivat lisääntyä ja tiinehtyvyys huonontua. Pahnueet jäävät usein pieniksi ja porsaiden syntymäpaino on alhainen.

Mykotoksiinit häiritsevät veren hyytymistekijöiden toimintaa, muuttavat verisuonten läpäisevyyttä ja heikentävät ääreisverenkiertoa, minkä seurauksena voi syntyä nekroosia korvien ja hännän päähän, sinertäviä läikkiä ihon pinnalle ja anemiaa porsaille. Porsaat ovat erityisen herkkiä immuunijärjestelmän vaikutuksille ja mykotoksiinit heikentävät immuunipuolustuksen toimintaa ja vastustuskyvyn muodostumista. Siksi rokotusten teho voi heikentyä merkittävästi. Porsaat voivat olla myös herkempiä erilaisille patogeeneille ja ympäristön vaikutuksille. Mykotoksiineilla voikin olla merkitystä esimerkiksi vieroitusripulin ja hengitystieoireiden syntymekanismissa. Mykotoksiinit heikentävät myös rehun imeytyvyyttä.

Miten mykotoksiineja voi ehkäistä?

  • Mykotoksiineja voi vähentää kiinnittämällä huomiota viljelymenetelmiin. Palaamme tähän aiheeseen erillisessä blogikirjoituksessa.
  • Rehujen oikeanlainen varastointi on tärkeää mykotoksiinien ennaltaehkäisyssä.
  • Valmisrehuihin lisätään toksiineja sitovia lisäaineita jo valmistusvaiheessa. Näitä ns. toksiinisieppareita voidaan lisätä myös itse tuotettuun rehuun.
  • Syksyisin rehusta kannattaa ottaa toksiininäytteet ja toimia tulosten mukaisesti.
  • Jos tilalla herää epäily mahdollisista mykotoksiinien aiheuttamista ongelmista, otathan rohkeasti yhteyttä HKScanin asiantuntijaan tai eläinlääkäriin.
  • Tunnistettuun ongelmaan voidaan tarttua yhdessä asiantuntija-avuin.

Teksti: Lea Rentsch