Asettakaa panokset

Onnistunut säilörehun korjuu ja säilöntä ratkaisevat sisäruokintakauden taloudellisen tuloksen. Lihanautojen kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen rehun laadulla on erityisen suuri merkitys.

Kelit vaihtelevat vuodesta toiseen, mutta se tosiasia ei muutu, että keskimäärin säilörehun kuiva-aine  koko maassa on alle 45 prosenttia. Keskiarvo tarkoittaa sitä , että osa korjatuista säilörehuista on märkää ja osa kuivaa.

Rehujen korjuuajankohta on usein keskeisin pohdinnan aihe, kun puhutaan laadusta. Tosiasiassa D-arvo kuvaa ainoastaan säilörehun laskennallista sulavuutta. Se ei huomioi säilönnän onnistumisen tai epäonnistumisen vaikutuksia maittavuuteen, syöntiin tai valkuaisen hyväksikäyttöön.

Säilörehuanalyysien tulosteista kannattaa tarkastaa myös typen hajoamistuotteiden osuus. Ammoniakkityppi ja liukoinen typpi kuvaavat hyvin sitä, kuinka käyttökelpoista rehun valkuainen todellisuudessa on ja kuinka suuri osa on märehtijälle käyttökelvotonta. Ammoniakkitypen osuus kokonaistypestä tulisi olla alle 40 g/kg ja liukoisen typen alle 500.

Hyvin korkeat määrät haihtuvia rasvahappoja (yli 20 g/kg ka) merkitsee sitä, että rehussa saattaa olla myös voihappoa. Virhekäyneiden rehujen seurauksena rehun hyväksikäyttö heikkenee ja syönti laskee. Tämä heikentää tuotantotuloksia ja kasvua. Hajoamistuotteiden seurauksena pötsissä muodostuu epätoivottua käymistä, joka heikentää myös muiden ruokittavien rehujen hyväksikäyttöä.

Typen hajoamista tapahtuu helposti silloin, kun säilöttävän rehun kosteus ei ole oikeassa suhteessa käytettyyn säilöntäainemäärään tai säilöntäaineeseen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 30 prosentin kuiva-ainepitoisuutta. Kun mennään tämän alle, happo toimii useimmiten tehokkaammin. Hankkija Prima sisältää porpionihappoa ja estää myös jälkilämpenemisen tehokkaasti. Se soveltuu hyvin kosteisiin säilörehuihin.

Kuivempiin säilörehuihin voi menestyksekkäästi käyttää myös biologisia säilöntäaineita tai niiden yhdistelmää. Kuivan pintarehukerroksen voi säilöä Feedtech 22:lla, joka sisältää natriumbentsoaattia ja estää jälkilämpenemistä sekä homeiden ja hiivojen kasvua.

Useimmiten säilöntäaineet on ostettu ennakkoon valmiiksi, eikä ennustajan lahjoja kelien suhteen taida olla kellään. Jos sitten korjuu osuu runsaiden sateiden aikaan ja varastossa on ainoastaan biologinen säilöntäaine, kannattaa tontille hankkia happosäilöntäaine. Kyseessä on kuitenkin tulevan sisäruokintakauden tärkein taloudellinen panostus niin maito- kuin lihanautatilalla

Biologiset säilöntäaineet voi useimmiten pakastaa. Hankkijan markkinoima Feedtech säilyy pakkasessa jopa kaksi vuotta, joten rahat eivät menneet ”kankkulan pohjattomaan kaivoon”.

Parhaita mahdollisia korjuukelejä toivottaen,

Heikki Ikävalko

Myyntipäällikkö, Hankkija Oy