Kun porsastuotos nousee, on imettävien emakoiden ruokinnassa hyvä huomioida pahnueen päiväkasvu. Sen laskemiseksi tarvitaan tietoa porsaiden painosta. Mutta miten punnita porsaat helposti?

Huhtikuussa lanseerattiin HKScanin ja Hankkijan yhteistyöllä suunniteltu uusi Opti-Pekoni –ruokintaratkaisu. Se sisältää kolme erilaista rehulinjaa: Emo, Emo Plus ja Emo Premium. Eri linjat vastaavat erilaisten tilojen tuotantotarpeisiin.

Emorehulinjojen valintaperusteena on uudenlainen indikaattori, pahnueen päiväkasvu, joka kuvaa hyvin imettävän emakon ravintoaineiden tarvetta imetyskaudella.

Emakoiden tuotostasoa on totuttu arvioimaan vierotettujen porsaiden määrällä emakkoa kohti vuodessa. Koska emakkoa tulisi ruokkia imetyskaudella siten, että turvataan riittävä maidontuotanto porsaille ja samalla voidaan ylläpitää emakon kuntoa, ruokinnan suunnitteluun tarvitaan yhä tarkempaa tietoa.

Pahnueen päiväkasvu lasketaan näin:

(vieroituspaino  - syntymäpaino) kg  x porsaiden lukumäärä, kpl

                       imetyspäivien määrä, kpl

Vieroitettujen porsaiden määrä/pahnue ja imetyskauden pituus löytyvät Winpig-raportista. Porsaiden keskimääräisen syntymä- ja vieroituspainon kohdalla menee monelta porsaantuottajalta sormi suuhun, koska porsaita ei ole punnittu.

Jos tietoa ei ole, asia on ratkaistavissa porsaiden punnituksella. Kohtuullisen luotettavan tiedon saamiseksi ei tarvitse punnita joka pahnueesta kaikkia porsaita, vaan esimerkiksi muutama pahnue kustakin porsitusosastosta.

Kokeilimme ihan tavallisen digitaalisen matkalaukkuvaa’an toimivuutta. Vastasyntyneiden porsaiden punnitukseen ei tarvita kalliimpaa välinettä.

 Vaa’an lisäksi tarvitaan esimerkiksi kestokassi tai kori, johon mahtuu muutama porsas kerrallaan.

  

Punnitsimme 14 porsaan pahnueen tavallisella kaupan kestokassilla neljässä erässä. Kassiin mahtui mukavasti neljä porsasta kerralla, eikä kokonaispaino tullut liian haasteelliseksi edes normaalisti istumatyötä tekevälle asiantuntijallekaan yhdellä kädellä kannateltavaksi.

Kassin ongelmana on, että jos porsas sattuu punnituksen aikana pissimään, ei nesteelle ole viemäröintiä. Jonkinlainen muovinen kori, jossa on reiät pohjassa, voisi siinä suhteessa olla parempi vaihtoehto ja siihen porsaat olisi myös helpompi laittaa.

Vieroitettaessa porsaat painavat jo 7,5-10 kiloa, joten kassiin tai koriin ei enää mahdu kuin yksi porsas kerralla. Vieroitettujen punnitsemiseen suosittelisinkin lattiavaakaa, johon koko pahnue voidaan ajaa kerralla.

Jos haluaa joskus haarukoida painohajontaa, voi toki poimia porukan isoimpia ja pienimpiä erillispunnitukseen. Olipa menetelmä mikä tahansa, porsaiden punnituksella saa arvokasta lisätietoa porsastuotannon kehittämisen tueksi.