Nykytuotannosta pyritään karsimaan kaikki ylimääräiset kustannukset. Karsiminen voi mennä jopa liian pitkälle ja säästämisellä aiheutetaankin mittavia vahinkoja tuotannolle, esimerkiksi jos karsittavien asioiden listalle päätyy liemiruokinnassa tarpeellinen happolisäys.

Rehustus ilman lisättyä happoa voi toimia hetkellisesti, mutta hetken kuluttua liemiruokinnan hygienian kanssa tulee ongelmia.

Nykyisin liemiruokkijan virhekäyminen on harvoin sitä, että linjastoihin kertyy ilmaa ja linjat paukkuvat tai sikojen eteen tarjoiltu velli käy ja kukkuu kaukalossa. Sitä vastoin heikko liemiruokintahygienia näkyy monesti sikojen huonona syöntinä, sekä terveydentilan ja tuotantotuloksien heikkenemisenä.

 

Kun liemirehuun syntyy haitallista käymistä, rehun maittavuus heikkenee

 

Haitallisen käymisen seurauksena eläinten syöntihalu heikkenee eikä ruuansulatus toimi normaalisesti. Kun liemirehuun syntyy haitallista käymistä, rehun maittavuus heikkenee pahanmakuisten käymistuotteiden seurauksena. Käymistuotteita ovat muun muassa etikkahappo, voihappo ja alkoholit.

Kun ruokinnallisia ongelmia lähdetään ratkomaan, niin hyvin usein tuloksena ovat liemirehun korkeat home- ja / tai hiivapitoisuudet. Ruokkijalaitteiden pesuissa on luistettu eikä happoa ole säännönmukaisesti lisätty.

 

Ruokintalinjastojen säännönmukainen pesu kuuluu onnistuneen ruokinnan kulmakiviin

 

Näin ollen onnistuneen liemiruokintakonseptin nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ruokintalinjastojen säännönmukainen pesu kuuluu onnistuneen ruokinnan kulmakiviin.

Toinen perusohje on se, että happoja käytetään säännöllisesti osana ruokintaa ja mieluusti niin, että käytettävän hapon koostumusta vaihdeltaisiin aina aika ajoin.

Säännöllinen happojen käyttö ruokinnassa estää haitallisten bakteerien, hiivojen ja homeiden kasvua sekä ohjaa liemen mikrobikantaa oikeaan suuntaan. Voidaan sanoa, että happojen käyttö liemiruokinnassa on kuin vakuutus, joka luo turvaa ja suojaa tuotannon häiriöttömyydelle.  

Onnistunut ruokinta vaatii hyvät hapot ja oikean annostelun. Hankkija tarjoaa teille onnistuneen ruokinnan tueksi eri happovaihtoehtoja, joilla ruokinnan virhekäyminen otetaan haltuun ja ylläpidetään liemen oikeaa mikrobikantaa.

Jos epäilette, ettei liemiruokinnan hygienia ole halutunlainen, niin asiantuntijamyyjät auttavat teitä mielellään. Ratkaistaan yhdessä ruokinnan haasteita ja kehitetään tuotantoa haluttuun suuntaan.

Onnistutaan yhdessä!