eMerkit on todettu käytössä hyvin toimiviksi. Se on varsin hyödyllinen eläimen tunnistamisessa tilojen eläinvaa’oilla, lypsyasemilla ja ruokinta-automaateissa sekä eläinten siirroissa.

Elektroniset tunnisteet ovat yleistyneet monella alalla. Kissoilla ja koirilla ihon alle laitettavat mikrosirut ovat olleet käytössä jo yli kymmenen vuotta. Naudoilla eMerkit ovat yleistyneet viime vuosina. Maailmalla niinkin suuret nautamaat kuin Tanska, Ranska, Irlanti, Australia ja Uusi-Seelanti ovat siirtyneet elektroniseen tunnistukseen.

Reilu neljä vuotta sitten Suomen Lihateollisuusyhdistyksen jäsenyritykset suosittelivat, että eMerkkiin siirrytään mahdollisimman nopeasti. Samalla kerralla varsinainen korvamerkki eli viivakoodillinen merkki siirrettiin eläimen oikeaan korvaan ja toinen, niin sanottu apumerkki vasempaan. Merkit ovat lisääntyneet, mutta vauhti ei ole ollut kovin nopea.

Aluksi eMerkkiä vierastettiin, sillä sen lukemisen ajateltiin vaativan aina lukulaitteen ja samalla häviäisi tilan sisäinen korvanumero. Nämä huolet ovat aiheettomia. eMerkin saa myös ns. lappumallisena, jolloin korvanumeron visuaalinen tunnistus, eli silmillä katsominen, on aivan sama kuin tavallisellakin merkillä.

eMerkkien ajateltiin pysyvän paremmin paikoillaan ja korvausmerkkien tarpeen olevan vähäisempi. Tämä onkin todettu paikkansa pitäväksi.

Aluksi välitykseen tuleville vasikoille maksettiin lisähintaa, jos ne oli merkitty eMerkillä. Nykyisin eMerkki vasikan vasemmassa korvassa kuuluu perushintaan.

Tällä hetkellä elossa olevista naudoista yli kolmanneksella ja vasikoille tilattavista ensimmäisistä merkeistä yli puolet on eMerkkejä. Jotta eMerkin hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön, merkkien määrän pitää kuitenkin vielä kasvaa.

Nyt onkin tärkeää, että kaikki vasikoille tilattavat ensimmäiset merkit ovat eMerkkejä ja että elektroninen tunniste laitetaan vasempaan korvaan. eMerkki vasikan oikeassa korvassa on jopa huonompi asia kuin jos merkkiä ei ole lainkaan. Oikeassa korvassa oleva eMerkki saattaa sekoittaa jotkin juottolaitteet ja se pitää ottaa pois ja tilata uusi merkki pois otetun tilalle.

Eläinrekisteriin liittyvät asiat ovat puhututtaneet muutenkin. Tuottajat ovat saaneet merkintöjen myöhästymisestä suuriakin sanktioita. Onkin tärkeää, että kaikki rekisteri-ilmoitukset ja merkitsemiset hoidetaan Eviran sivuilla olevan Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiohjeen mukaan.