Sain hienon tilaisuuden päästä sukeltamaan emakkosikalan arkeen. Tuloksena syntyi lehtijuttu ja paljon uusia oivalluksia.

Maaliskuussa Kotitilalta-lehden toimituskunnassa pyörittelimme juttuideaa uudesta sikagenetiikasta. Ensin oli tietenkin pohdittava, mikä on jutun tavoite ja mitä haluamme lukijoille kertoa. Onko jollain tilallamme onnistuttu tässä erityisen hyvin?

Kun sopiva tila löytyy, on hyvä jo etukäteen hahmotella kysymyksiä ja keskustelun aiheet sekä kaivaa tarvittava taustamateriaali esille.

Sovimme, että lähden yhdessä tuotantoneuvojamme Ulla Ketolan kanssa Hauholle tekemään tilajuttua Tuittulan Pekonin ensikkouudistuksesta. Mukaan varasimme nuoren taitavan kuvaajan Pekka Rousin, jonka kuvitukseen olemme olleet varsin tyytyväisä jo edellisissä numeroissa. 

 

Pekka Rousin kuvattavana HKScanin tuotantoneuvoja Ulla Ketola, työnjohtaja Olli Virtanen, eläintenhoitaja Eeva Pajulahti ja lihasikatuottaja Lasse Eerola.

Joskus yksi keskustelu voi poikia monta uutta ja niiden tuloksena tällä kertaa syntyi myös hyviä ja hyödyllisiä oivalluksia. Ehkä arkena ei aina ole aikaa pysähtyä saman pöydän ääreen.

 

Lasse Eerola ja Olli Virtanen keskusteluun syventyneinä.

Oli nautinnollista seurata keskustelua, kun pöydän ääressä oli monta eri alan osaajaa ja asiantuntijaa. Haastattelun tueksi tulostetut laskelmat ja raportit kertoivat nekin enemmän, kun niitä katsottiin useasta eri näkökulmasta.  

Yhteisessä ajatustenvaihdossa nousi esiin monta asiaa, aina ruokinnan tarkentamisesta eläinten punnituksiin ja tilasiemenen käyttöön, ja niihin tartuttiin heti. Kehitysehdotukset otettiin tyytyväisinä vastaan ja kalentereihin piirtyi jo seuraava päivämäärä, jolloin asiaa viedään eteenpäin. 

Tekemisen meininki

Oli hienoa nähdä, miten hyvällä työporukalla on selvästi tekemisen meininki ja halu puhaltaa yhteen hiileen. Tuittulassa kaikilla on oma selkeä tehtävä ja osaamisalueensa, jota halutaan vielä viedä pidemmälle.

 

 

Eeva Pajulahden työstä paistaa innostus oppia vielä lisää.

Kun kaikki ymmärtävät myös toistensa tavoitteet ja tekemisen kulmakivet, on samalla helppo luottaa, että tiukan paikan tullen kaverista saa apua myös omien tehtävien hoitoon.

Myös osakkailla on Tuittulassa selkeät omat roolit, ja yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat moneen suuntaan. Ensikot kasvattaa yksi, toinen huolehtii asioiden sujuvasta hoidosta rahoittajan suuntaan ja kolmas on mukana niin talonmiehen hommissa kuin päivittäisessä päätösten teossa.

Kimppaemakkosikalassa myös asiakkaan eli lihasikatuottajan ääni ja ajatukset ovat läsnä arjessa ja palautetta annetaan ja saadaan heti. Tuittulassa toivotettiin tervetulleeksi hyvät neuvot myös alkutuotannon osaajilta niin teurastamolta kuin eurooppalaiselta konsultilta. 

 

Ulla Ketola antoi käytännöllisiä vinkkejä. 

Niistä oivalluksista

Vaikka omasta sikalaharjoittelustani on jo pitkä aika, ja työni on enemmän kirjoituspöydän takana, on aina inspiroivaa päästä hetkeksi katsomaan alkutuotannon ammattilaisten osaamista ihan paikan päälle sikalaan.

Tällainen avoin mieli ja kaikkien ammatillisen osaamisen hyödyntäminen hedelmällisessä yhteistyössä on minusta jotain sellaista, mitä meidän kaikkien olisi hyvä soveltaa omassa tekemisessä ihan alastakin riippumatta. 

 

Tyytyväiset porsaat.

Ainakin minulle tilalta tarttunut tekemisen ilo ja oivallukset seurasivat jutun mukana ihan lehden viimeistelyyn saakka.

Lue lisää ja poimi omat oivalluksesi uusimman Kotitilalta-lehden jutusta EMAKKOUUDISTUS TUOTTAA TULOSTA.

Kuvat: Sari Järvinen & Pekka Rousi