Hometoksiinit ovat oleellinen tekijä niin kotieläinten terveydelle kuin hyvinvoinnille ja laadukkaalle lopputuotteelle. Haasteellisen kasvukauden jälkeen on hyvä tarkastaa omien viljojen toksiinipitoisuudet. Jos toksiineja löytyy, voi niiden haittavaikutuksia vähentää tarkoitukseen kehitellyillä valmisteilla. 

 Rehujen hometoksiinit ovat haitallisimpia yksimahaisilla eläimillä kuten sialla, siipikarjalla, turkiseläimillä ja hevosilla. Märehtijöiden pötsimikrobit hajottavat osan homemyrkyistä ja näin niiden vaikutus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin yksimahaisilla.

Toksiinien vaikutuksia torjumaan on ympäri maailmaa kehitetty yli sata erilaista valmistetta, joista monien vaikutustapoja ei ole osoitettu. EU:n rehuluetteloon perustettuun M-luokkaan rekisteröidään EU:n hyväksymät, hometoksiinien haitallisuutta rehussa vähentävät aineet. Nämä aineet voivat estää tai vähentää hometoksiinien imeytymistä, edistää niiden erittymistä elimistöstä tai muuttaa niiden vaikutustapaa.  

M-luokan avaaminen kuusi vuotta sitten mahdollisti yrityksille tutkimuksiin ja tehon osoittamiseen perustuvan tien hyväksyttää vaikuttavia aineita EU:ssa. Euroopan Elintarviketurvallisuusvirasto EFSA määritteli vaatimukset luokkaan hyväksymiselle.

Aineen teho on osoitettava jokaisen toksiinin osalta, joihin hakemuksen mukaan tehoa väitetään olevan. Myös aineen turvallisuus sekä hometoksiinien sitomisessa tai muuntamisessa muodostuneet aineosat on osoitettava haitattomiksi eläimille ja ihmisille. Hometoksiineihin tehoavat aineet eivät saa vaikuttaa haitallisesti rehun laatuun esimerkiksi sitomalla vitamiineja.

EU-hyväksyntä edellyttää aineiden tehon testaamisen vähintään kolmella eläinlajilla, sialla, siipikarjalla ja märehtijällä. Neuvonnassa ja mainonnassa voidaan perustellusti puhua aineen tehosta hometoksiineihin, jos se on hyväksytty M-luokkaan.

Deoksinivalenoli (DON) on Suomessa yleisin viljojen hometoksiini. Se heikentää sioilla ja siipikarjalla mm. vastustuskykyä, rehun sulatusta ja kasvua. Porsailla se vaikuttaa myös ihon terveyteen.

Itävaltalainen Biomin GmbH on saanut EU:n rehuluettelon M-luokkaan rekisteröinnin Mycofix® -valmisteelleen, joka sisältää DON:ia hajottavaa entsyymiä. Toinen entsyymi hajottaa kotieläinten hedelmällisyyteen vaikuttavan zearalenonin (ZON) vaarattomaan muotoon.

Silminnähden hyvä vilja saattaa sisältää runsaasti hometoksiineja

Viljojen hometoksiinianalyysi on tärkeä tehdä, jos epäillään saastuntaa. Silminnähden hyvä vilja saattaa sisältää runsaasti hometoksiineja. Alueelliset ja lohkokohtaiset erot voivat olla suuret. Kotieläintiloilla, joilla viljelykierto vähäisempää, kasvustot altistuvat homeille vuodesta toiseen.

Vuoden 2014 analyyseissa DON:ia löytyi huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Yllättävän monessa näytteessä oli kuitenkin varsin korkeat T-2 -toksiinin pitoisuudet. T-2 on 10 kertaa myrkyllisempi eläimille kuin DON.

Kesän 2015 kasvukausi oli erittäin haasteellinen. Märkyys viivästytti kylvöjä ja koleus ja sateet heikensivät varsinkin ohrakasvustoja. Elokuun lämmin jakso pelasti ainakin osittain satoa. Homeet viihtyvät ja lisääntyvät kosteissa kasvustoissa. Vaikka elokuun päivälämpötilat olivat korkeita, yöt olivat viileitä. Suuri lämpötilaero yö- ja päivälämpötiloissa piti kasvustot kosteana alkuiltapäivään saakka.

VetAgro Oy teettää toksiinianalyysit yhteistyölaboratoriossaan Itävallassa.  Analysointiin tarvitaan edustava, noin kilon näyte kuivatusta viljasta.

Lisätietoja analysoinnista ja toksiinien eliminoinnista:

Pekka Kesälä                  0400-299744       pekka.kesala@vetagro.fi

Ilmari Hiidenheimo          0400-206144       vetagro@vetagro.fi