Valion perinteinen Navettaseminaari järjestettiin helmikuun alussa. Seminaarissa kuultiin esityksiä monipuolisesti navettasuunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueilta.

Parsinavettoja poistuu käytöstä tai siirtyy muuhun käyttöön yli 600 joka vuosi. Pihattojen määrä lisääntyy, vaikka nyt rakentamisen määrä onkin laantumassa. Uutena osa-alueena tulevat 2000-luvun pihattojen peruskorjaukset. Investointitukikausi vaihtuu ja nyt onkin hyvää aikaa suunnitella rakentamista, vinkkasi yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kymmenessä vuodessa lypsykarjatilojen määrä on puolittunut. Parsinavettojen määrä on tippunut noin kolmannekseen ja pihattojen määrä kasvanut. Tällä hetkellä pihattoja on navetoista 31 prosenttia, mutta lehmistä on pihatoissa jo yli puolet.

Uuden investointitukikauden rakennetukien hakua avataan keväällä 2015 ja päätöksiä aletaan tehdä syksyllä.

Suomen maaseutuohjelma hyväksyttiin viime vuoden lopulla. Sillä edistetään biotaloutta ja maatalouden harjoittamista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista toimintaa. Keinoina ovat muun muassa neuvonta, aloitustuet ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

Vasikan vaatimuksia ovat tilava, hyvin kuivitettu ja vedoton makuualue

Arkkitehti SAFA Jouni Pitkärannan esityksessä kuultiin uusia ajatuksia vasikoitten olosuhteista. Vasikkalan tulee olla hoitajalle toimiva, helppohoitoinen ja miellyttävä työympäristö. Lisäksi sen tulee olla vasikoille terveellinen ja kustannustehokas. Vasikan vaatimuksia ovat tilava, hyvin kuivitettu ja vedoton makuualue. Nykyisin painotetaan myös toisten vasikoitten seuraa, valoa ja raitista ilmaa.

Raitis ilma on vasikalle yhtä tärkeä kuin puhdas vesi. Pitää muistaa, että kylmissä tiloissa vasikoilla pitää olla runsas olkikuivitus ja tarvittaessa käytetään vasikkaliivejä tai lämpölamppuja.

Erikoistutkija Tapani Kivinen Luonnonvarakeskuksesta esitelmöi vasikkalan ylipainepuhalteista ilmanvaihdosta. Perinteisesti ilmanvaihto on tehty alipaineisena eli huonoa ilmaa on imetty pois kasvattamosta. Ylipaineisessa ilmavaihdossa raitis ilma johdetaan kanavistoa pitkin kasvattamoa. Kanavaan on tehty Wisconsinin Yliopistossa tehdyn laskentaohjelman mukaan erikokoisia reikiä tarkalleen oikeille välimatkoille ja oikeisiin kulmiin. Näin puhdas ilma huuhtelee huonon ilman pois karsinoista.

Saksalainen insinööri-agronomi Christiane Brandes kehittämisyhtiö InnovationsTeamistä piti erittäin hyvän esityksen uusista navettasuunnittelun tuulista. Tämä ja muut esitykset löytyvät netistä osoitteesta www.valio.fi/yritys/yritystieto/maidontuottajille/ sivun alalaidasta.