HKScan ja Suomen Rehu järjestivät 10.2.2015 yhdessä tuottajakoulutuksen, jonka aiheena oli sikojen uusi rehuarvojärjestelmä.

Tilaisuuden suosio yllätti positiivisesti: Loimaan Sarka-museossa pidettyyn tilaisuuteen ilmoittautui yli 100 tuottajaa. Ne jotka eivät päässeet paikanpäälle, voivat tutustua päivän materiaaleihin Sinetissä.

MTT:ssä, nykyisessä Luonnonvarakeskuksessa, on asiaa työstetty parin vuoden ajan. Loppusyksystä uudet megajoulepohjaiset rehutaulukot astuivat voimaan ja suomalainen sikojen rehuyksikkö (yhden ohrakilon sisältämä nettoenergia) jää historiaan.

Oikeastaan megajoulet eivät ole mikään uusia asia, sillä myös vanha järjestelmä perustui laskukaavoihin, joilla laskettiin rehun sisältämä nettoenergia megajouleina.  Rehuyksikkö oli tavallaan vain tapa hahmottaa eri rehujen energia-arvoa suhteessa sikojen ”perusrehuun” eli ohraan.

Uutta järjestelmää mietittäessä oli jokseenkin selvää, ettei Suomessa kannata ylläpitää omaa järjestelmää. Kansainvälistyvässä maailmassa, jossa rehuja ja eläinainesta liikkuu maasta toiseen, on varsin järkevää käyttää järjestelmää, jolla ruokintasuosituksia ja rehujen ruokinnallista arvoa pystytään vertaamaan helposti keskenään.

MTT kallistui sidosryhmiä kuultuaan (Ruotsissa joitain vuosia käytössä olleeseen) ranskalaisen INRA-AFZ:n kehittämän järjestelmän kannalle. Järjestelmän etuna on, että netistä ilmaiseksi ladattavalla EvaPig-ohjelmalla voi laskea analyysitulosten perusteella esimerkiksi oman ohran tarkennetun rehuarvon.

Uudessa järjestelmässä on energia-arvot määritetty erikseen kasvaville sioille ja aikuisille sioille. Tämä on varsin järkevää, sillä mm. kuidun sulavuus on emakolla aivan eri luokkaa kuin pikkuporsaalla. Myös eri rehujen keskinäiset suhteet ovat hieman muuttuneet: esim. vehnän nettoenergia on noussut suhteessa ohraan sekä kasvavilla sioilla että emakoilla.

Rehutaulukoissa on säilytetty hehtolitrapainoon perustuva luokittelu rehuarvojen suhteen, mutta vehnälle ja ohralle on lisätty yksi luokka ”yläpäähän” perustuen nykyiseen viljojen laatuun. Taulukoissa viljojen raakavalkuainen on myös lähempänä nykyisiä keskiarvoja (siis aiempaa alemmat), mutta silti kannattaa muistaa vilja-analyysien tärkeys ruokinnan optimoinnissa.

Energia-arvojärjestelmän lisäksi muuttuu myös valkuaisarvojärjestelmä, kun siirrytään näennäisistä ohutsuolisulavuuksista standardoituihin sulavuuksiin. Uudet sulavuuskertoimet ovat kautta linjan hieman korkeampia kuin vanhassa järjestelmässä ja etenkin treoniinin sulavuus paranee suhteessa lysiinin sulavuuteen. Tosin myös sulavien aminohappojen suositukset menevät uusiksi, joten tämä ei välttämättä vähennä valkuaisrehujen tarvetta sikojen rehuseoksissa.

Uudessa järjestelmässä muiden sulavien aminohappojen määrät suhteessa sulavaan lysiiniin on määritetty eri tuotantovaiheisiin erikseen. Tämä onkin erittäin johdonmukaista, sillä sian tarpeet ovat tietenkin erilaiset eri tuotantovaiheissa.

Uudet sikojen rehutaulukot ja ruokintasuositukset löytyvät osoitteesta portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot 

 

Siinä vaiheessa kun kotiseoksen reseptioptimointilaskelmassa on raaka-aineiden ja valmiin seoksen energia-arvo ilmaistu megajouleina, on liemiruokkijan tiedot syytä päivittää.

Miten rehuarvojärjestelmän muutos vaikuttaa siantuottajan käytännön työhön? Uudet rehutaulukot tulivat virallisesti voimaan 15.11.2014 ja megajoulet ilmestyvät pikkuhiljaa myös rehuseosten tuoteselosteisiin. Tämä ei vielä aiheuta välitöntä muutostarvetta, mutta siinä vaiheessa kun kotiseoksen reseptioptimointilaskelmassa on raaka-aineiden ja valmiin seoksen energia-arvo ilmaistu megajouleina rehuyksiköiden sijasta, on liemiruokkijan tiedot syytä päivittää.

Suurin osa liemiruokkijoista toimii juuri nettoenergiapohjalta, jolloin sekä rehukäyrä että rehuaineiden energia-arvo on ilmaistu energiayksiköinä. Ohjelmissa on sarakkeen otsikkoja ollut tähänkin asti juuri MJ/kg (tuorepainossa) tai MJ kg/ka (kuiva-aineessa).  

Raaka-aineiden sisältämät megajoulet löytyvät jatkossa reseptilaskelmasta rehuyksiköiden tilalta, ja ne syötetään liemiruokkijan komponenttitietoihin. Samalla muutetaan myös rehukäyrissä päiväannokset megajouleiksi, jolloin ruokkijan tietokone laskee tarvittavat kilomäärät venttiileittäin.

 

Uuden järjestelmän mukaiset ruokintasuositukset eri eläinryhmille löytyvät jo Sinetistä.

 

Tiloilla, jotka käyttävät kuivia rehuseoksia tilanne on periaatteessa sama. Kun reseptissä tai täysrehun tuoteselosteessa on seoksen energia-arvo ilmaistu megajouleina, tulee tarkistaa että päiväannokset kiloina tai litroina on laskettu oikein. Lihasikojen vapaassa ruokinnassa asialla ei ole merkitystä, mutta esimerkiksi tiineiden ja imettävien emakoiden rehuannosten säätö on hyvinkin tärkeää!

Uuden järjestelmän mukaiset ruokintasuositukset eri eläinryhmille löytyvät jo Sinetistä. Niihin kannattaa jo käydä tutustumassa, vaikka muutoksen tekeminen ei olisi vielä ajankohtaista. Ohjeistuksissa on myös paljon yleistä tietoa ja vinkkejä, jotka eivät muutu, vaikka rehuarvojärjestelmä muuttuu!