Investointituen haku vuosille 2015-2020 on nyt käynnissä. Myös HKScanin ketjuun tarvitaan uusia kasvatuspaikkoja erityisesti lihasioille ja sonneille.

Koko tuotantoketjun tasapainoisen kehityksen vuoksi uusi eläinpaikkoja tarvitaan myös vasikkajuottamoihin ja porsastuotantotiloille välikasvatukseen.

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta ja maatalouden rakennetuesta annettiin 19.3.2015 ja asetukset tulivat voimaan 24.32015. Samana päivänä alkoi myös ensimmäinen tukijakso, joka päättyy 15.8.2015. 

Investointituen kolme pääkohtaa:

1.       Tuen kohteet ja maksatus

Investointitukea voidaan myöntää mm. nautakarja taloudessa, sikataloudessa ja lihasiipikarjan tuotannossa tarvittavaan rakennusinvestointiin tai peruskorjaukseen.

Investointituen enimmäismäärä tilaa kohti on 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Tuettavan investoinnin kustannuksien pitää olla kohtuulliset sekä hankinnat tarvitsee kilpailuttaa. Kilpailutuksen asiakirjat viljelijän tulee säilyttää.

Investointituen maksatuksen ensimmäinen ja viimeinen erä ovat vähintään 20 prosenttia.

Tuki maksetaan toteutuneiden kustannuksien mukaan, mutta investoinnilla on korkein hyväksyttävä kustannusarvio.

2.       Hakuajat

Investointitukien ensimmäinen hakujakso päättyy 15. elokuuta 2015. Seuraavat hakujaksot ovat 16.8.-15.10., 16.10.-15.01. ja 16.3.-15.8.

Rakennusinvestoinnin toteuttaminen voidaan aloittaa investointitukipäätöksen saamisen jälkeen. ELY-keskus tekee tukipäätökset kunkin tukijakson päättymisen jälkeen. 

3.       Tukikohteita

Nautakarjatalouden rakennuksiin voi saada korkotukilainaa 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen määrä voi olla AB-tukialueilla 40 prosenttia ja muilla tukialueilla 35 prosenttia hyväksyttävistä kus-tannuksista.

Sikatalouden rakennuksiin voi saada korkotukilainaa 65prosenttia ja avustusta 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Nuoren viljelijän avustusta (alle 40 vuotta ja maksimissaan viisi vuotta viljellyt) voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä.

Yllä mainitut asetukset löytyvät;

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150241

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150240

Apua suunnitteluun

Investointisuunnitelmien kanssa ei kannata jäädä yksi. Tuotannon laajentaminen sisältää useita erilaisia asiakokonaisuuksia alkaen toiminnallisesta suunnittelusta ja rahoituksen järjestämisestä ja päätyen hankkeen viimeistelyyn ja tuotannon ylös ajoon. Tässä työssä tuottajan apuna on rakentamisen kokonaispalvelu HKScan Raksa.

Lisätietoja investoinneista ja HKScan Raksa -palvelusta saat kenttäedustajaltasi tai allekirjoittaneelta. Lisää investoinneista myös edellisessä kirjoituksessani .

Kimmo Haapanen

0400 831288