Erikoistuminen on tuonut suomalaiseen maitoketjuun viimeisen 10 vuoden aikana lisää tehokkuutta ja osaamista. Nuoren naudan ketjussa on päästy seuraamaan hienoja kasvutarinoita.

Monet maitotilat ovat luopuneet nuoren naudan kasvatuksesta ja käyttävät niin aikansa kuin navetan neliöt lypsäville. He ovat investoineet nimenomaan maidontuotantoon, ja toivovat, että vasikat noudetaan mahdollisimman nopeasti.

Uudet navetat suunnitellaan siten, ettei siellä ole tilaa muille kuin vastasyntyneille ja uudistukseen kasvatettaville omille hiehoille.

Kehityksen myötä nuoren naudan tuotantoketjuun on tullut enenevässä määrin kasvatettavaksi uusia vasikoita. Tällä hetkellä erikoistuneet lihanaudankasvattajat kasvattavat noin 75 prosenttia nuoresta naudasta. Loput kasvatetaan vielä maitotiloilla, mutta erikoistuneen kasvatuksen osuus kasvaa edelleen.

Samaan aikaan myös emolehmiin keskittyneiden tilojen määrä lisääntyy ja sen ansiosta rotukarjavasikoiden määrä kasvaa. 

HKScanissa nuoren naudan tuotantoketjua on kehitetty määrätietoisesti kymmeniä vuosia, jo silloin kun vielä keskusteltiin 90 sonnin palkkiokatosta. Muutoksen vauhti on vuosien mittaan vaihdellut, mutta jatkuvasti on menty eteenpäin.

Kehitysohjelmapalvelut ovat monelle sopimustuottajallemme tuttuja ja yhdessä tekemällä on saavutettu hyviä tuotantotuloksia. Sitä kehitystä on ilo seurata.

 

Kun nuoren naudan tuotantoketjussa päiväkasvu paranee, vapautuu sieltä myös aiemmin tilaa uusille vasikoille

 

Onnistuminen ei vaadi poppakonsteja: oikeat eväät, terveet eläimet ja hyvät olosuhteet, niin jo alkaa päiväkasvukäyrä näyttämään ylöspäin. Kun nuoren naudan tuotantoketjussa päiväkasvu paranee, vapautuu sieltä myös aiemmin tilaa uusille vasikoille. Ja kannustavathan hyvät tuotantotulokset myös uusiin investointeihin.

Tulosta ei synnyt hetkessä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä, ja sitä haluamme jatkaa yhdessä teidän tuottajien kanssa.