Optipossu maxi -kehitysryhmään kuuluvien tuottajien kanssa pohdittiin viime viikolla, mihin sikalan taloudellisiin tekijöihin voimme itse vaikuttaa. Aihe oli aika herkkä, mutta kun sitä alkoi pohtia, niin ei tarvinnut kauan miettiä oman tekemisen taloudellisia vaikutuksia sikalassa.

Tuottajat toivat esille useita hyviä parannuskohtia. Ne olivat hyviä asioita, joten haluan jakaa ne muiden tuottajien kanssa.

Ota genetiikasta eurot irti

Tämän päivän genetiikka antaa emakolle mahdollisuuden tuottaa yli 30 laadukasta porsasta vuotta kohti. Tähän voi jokainen tuottaja päästä panostamalla eläinten valintaan, ruokintaan ja olosuhteisiin sekä huolehtimalla oikeasta managementista.

Genetiikka menee eteenpäin koko ajan, joten omilla valinnoilla ja toimenpiteillä on iso vaikutus taloudelliseen lopputulokseen. Kuten yksi ryhmän jäsen sanoi: ”Pitää juosta koko ajan eteenpäin”.

Tehosta töitä, paranna tuottavuutta

”Tilasokeus” iskee helposti, eikä aina tule kiinnitettyä tarpeeksi huomiota siihen, mitä sikalassa tehdään. Tehottomat työskentelytavat tulevat kalliiksi. Aika ajoin pitäisikin katsoa peiliin ja pohtia, tehdäänkö työt oikein ja systemaattisesti.

Työnjohto pystyy vaikuttamaan tähän tekemällä viikkotyölistat yhdessä työntekijöiden kanssa. Hyvin suunnitellut ja sovitut työlistat ja -menetelmät parantavat työn tuottavuutta. Paras keino motivoida työntekijöitä on olla kiinnostunut heidän tehtävistään sikalassa ja auttaa jokaista saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Huolehdi riskien hallinnasta

Taloudelliseen lopputulokseen voidaan vaikuttaa minimoimalla riskitekijät. Ryhmässä keskusteltiin rehufutuureista, joka ei ole vielä kovin tunnettu riskien hallintamuoto. Rehut ovat kuitenkin suurin kustannuserä, joten hintojen vaihtelun hallinta rehufutuureilla yleistyy tulevaisuudessa.

Bioturvallisuuden tärkeyden kaikki tunnustavat, mutta käytännössä ei taida olla yhtään sikalaa, jossa asiat ovat kunnossa. Toivottavasti meidän täällä Suomessa ei tarvitse oppia bioturvallisuudesta kantapään kautta, vaan teemme joka päivä työtä tämän eteen.

Hyvät bioturvallisuusohjeet, joita kaikki toteuttavat joka päivä, ehkäisevät poistavat monia ongelmia sikalassa. Eräs tuottaja kertoi osastojen kertatäytön ja pesujen parantaneen porsaiden terveyttä ja päiväkasvua huomattavasti.

Viiden vuoden aikana on Optipossu-ohjelmaan kuuluvien sikaloiden terveystilanne parantunut, kertoi Paul Franssen GD:ltä.

Riskien ennaltaehkäisyn lisäksi erilaiset vakuutukset ovat riskien hallinnassa itsestään selvyys.

Pysy kehityksen mukana

”Omien toimintatapojen säännöllinen arviointi on tärkeää, jotta pääsee eteenpäin”, totesi eräs ryhmän jäsen. Se ei ole niin helppoa käytännössä, mutta apua on saatavilla. Keskustelussa koettiin tärkeäksi asiantuntijoiden palvelut ja itsensä kouluttaminen. Nämä ovat tärkeitä työkaluja tuotannon tehostamiseen ja sitä kautta parempaan taloudelliseen tulokseen.

Opitipossutuottajat korostivat myös verkostoitumisen tärkeyttä ja tämä päivä palveli sitä tarkoitusta.

Tuottajien esille ottamat kehityskohteet eivät ole mitään hokkus pokkus -asioita, vaan todellisia toimenpiteitä, joista on hyötyä kaikille. Niin, ja sen hyödyn keräävät koriinsa ne henkilöt, jotka toteuttavat nämä käytännössä!