Kouvolassa majaansa pitävä Juha Vanhalakka vastaa HKScanilla maitotilojen vasikoiden välityksestä.

Ternivasikat tulevat maidontuotantotiloilta ympäri Suomea. Ne toimitetaan pääosin välikasvattamoihin, joissa vasikat kasvatetaan 4–6 kuukauden ikään. Sieltä ne lähtevät teinivasikoina loppukasvattamoihin. Osa menee tiloille, jotka kasvattavat vasikat itse teuraaksi asti.

Ternivälityksessä vasikoiden ikä voi vaihdella 14–28 vuorokauteen. Välityksissä pyritään mahdollisimman tasaisiin ryhmiin, joten yhtä aikaa samaan paikkaan välitettävien vasikoiden ikäjakaumaan pitää kiinnittää huomiota. Alle kaksiviikkoisiakin vasikoita välitetään, mutta vain hyvin lyhyitä matkoja. 

Eläintautiriskin vuoksi HKScan ei kuljeta ternivasikoita vanhempien vasikoiden kanssa samassa kuormassa. Tämä luo haastetta kuormien suunnitteluun, mutta on ensiarvoisen tärkeätä eläinryhmien terveyden ja hyvän kasvun takaamiseksi.

Teinivasikoita välitettäessä pyritään pitämään kasvatusryhmät yhdessä, mikä turvaa vasikoiden terveyttä ja hyvinvointia. Haasteensa tässäkin! Juhan tehtävänä on etsiä kenttäedustajien avustuksella sopivat loppukasvatustilat ryhmille. Samalla pitää ottaa huomioon myös kuljetusten pituudet, eläinten autossaoloajat ja kuljettajien lepo- ja ajoajat.

Myös perinteisistä, 1-3 kuukauden ikäisistä vasikoista pyritään kokoamaan mahdollisimman tasaisia kasvatusryhmiä loppukasvattamoihin. Perinteisetkin vasikat tulevat maitotiloilta laajalta alueelta.

Isona haasteena välityksessä onkin se, että vasikat ovat ympäri Suomen maata, samoin kuin kasvattamot. Välitykseen ilmoitettujen vasikoiden ja vasikkatilausten yhteensovittaminen on siis melkoinen palapeli.

Pihvivasikat kulkevat syystalvella

Pihvivasikoiden välitys on ihan oma, kausiluontoinen maailmansa, josta pitää huolta Ahon Reijo Forssassa. Vasikat ovat peräisin emolehmätiloilta ja niitä toimitetaan pihvieläinten kasvatukseen keskittyneille sopimustiloille. Välitystoiminta on kiihkeimmillään syys-lokakuusta helmikuun alkuun asti. Muina vuodenaikoina pihvivasikoita välitetään huomattavasti vähäisemmissä määrin.

Muiden, normaalien kuljetuksiin liittyvien rajoitteiden lisäksi välityksessä tarkistetaan aina pihvivasikoiden rotuaste, ja kasvattajalle pyritään toimittamaan samaa rotua olevia eriä. Kun teuraaksi toimitettavien pihvieläinten rotuaste on vähintään 75 prosenttia, ne täyttävät markkinoilla rotulihakriteerit.  

Loppuviikko kiireisintä

Vasikkavälityksessä, kuten porsasvälityksessäkin, kiireet painottuvat loppuviikkoon. Vasikoita tulee välitykseen tasaiseen tahtiin, mutta ilmoitusten ja tilausten välistä tasapainoa Juha alkaa katsastella keskiviikkona. Torstai menee pitkälti neuvoteltaessa vasikkaerien toimituspäivistä tuottajien kanssa ja rakennettaessa tulevan viikon ajo-ohjelmaa autoilijoille.

Perjantaisin on aika toimittaa ajo-ohjelmat autoilijoille ja käydä vientipaikkojen kanssa läpi viimeiset varmistukset. Maanantain noudoista ilmoitetaan tiloille tekstiviestillä perjantaina, muiden noutopäivien osalta viimeistään edellisenä päivänä.

Välitetään vasikoita ja välitetään vasikoista!