Sähköpostiin on kolahtanut ilmoitus untuvikkojen saapumisaikataulusta. Viimeistään nyt on aika ryhtyä viimeistelemään valmistelevia toimenpiteitä kasvatusosastoissa.

Puhdista, pese ja kuivaa huolellisesti

Perustoimenpiteet on tehtävä heti edellisen erän lähdettyä. Kasvattamot tyhjennetään, pestään ja desinfioidaan rehu – ja vesilinjoja unohtamatta. Myös ulkoalueiden puhdistus on syytä tehdä ennen kuin uusia tarvikkeita tuodaan tilalle tulevaa kasvatuserää varten.  Näinä aikoina kun nurkan takana vaanivat erilaiset koko ketjua haittaavat taudit, korostuu kaikkien pesujen ja desinfiointien tärkeys entisestään. Erityisen tärkeää on, että kasvattamo ehtii kuivumaan hyvin joka nurkasta, ennen kuin osastoa aletaan laittamaan kuntoon seuraavia asukkaita varten.

Toimivat laitteet – luotettavan seurannan perusta

Kun kasvattamossa on tehty tarvittavat huoltotyöt sekä testattu ilmanvaihtolaitteiden, nippa- sekä rehulinjojen toimivuus, on rakennus valmis ottamaan vastaan uudet asukkaat. Nyt on vuoro kiinnittää huomio niihin asioihin, joilla pyritään varmistamaan hyvä alkuunlähtö kaikille linnuille. Antureiden, mittareiden sekä vaakojen toimintakunto testataan sekä kalibrointi suoritetaan laitevalmistajien ohjeita noudattaen. Eräkohtaiset tarkistukset pitää muistaa merkitä päiväkirjaan.

Turpeella mukavat olot untuvikolle

Kasvattamon lattian pitää olla lämmin kauttaaltaan, ennen kuin siihen lisätään noin kolmen sentin turvekerros. Turpeen tuonnin ajankohta kasvattamoon riippuu turpeen laadusta sekä senhetkisestä vuodenajasta. Turpeen luovuttamaa kosteutta on hyvä käyttää hyödyksi, jotta päästään tavoitteelliseen 55 - 60 prosentin kosteuteen.

Turvetta levitettäessä kasvattamon lattian lämpötilan tulee olla tasainen kauttaaltaan. Turpeen tulee saavuttaa riittävä lämpötila noin 30 astetta, ennen untuvikon tuloa. Turve ei saa olla kylmää eikä märkää untuvikon tullessa kasvattamoon. Viimeisteltäessä kosteuden ja lämpötilan suhdetta riittävälle tasolle; voidaan apuna käyttää korkeapainesumutuslaitteistoa. Tee tämä ennen kuin levität rehut. 

Jaa rehua paperille tasaisesti ja riittävästi 

Osastoon on hyvä laittaa rehupaperia riittävästi, ja rehua saisi olla noin 1 - 2 päivän tarpeisiin. Paperi tulisi sijoittaa vesi- ja rehulinjan väliin. Rehupaperin on hyvä kulkea osaston päästä päähän, koska tämä auttaa lintujen levittäytymisessä koko tilaan. Kun untuvikot vielä kipataan koko osaston mitalle, varmistetaan kaikille yksilöille nopea ja vapaa pääsy syömään ja juomaan. Jos linnut ovat vain osaston toisessa päässä, pitää pohtia, miten se vaikuttaa antureihin, jotka säätelevät osaston olosuhteita.

Jos kuljetussuunnitelmassa on osaston perässä kirjain N, pitää huomioida, että tulossa saattaa olla untuvikkoja, jotka ovat nuorten emojen jälkeläisiä. Silloin on hyvä levittää ylimääräinen mitta rehupaperia ja varmistaa, että hallin lämpö on hieman yläkanttiin. Vaikka pienet untuvikot matkaisivatkin toiselle tilalle, ei näistä toimenpiteistä ole haittaa niille tipuille, jotka saapuvat tähän osastoon.

Ensimmäiset tunnit ratkaisevat

Juoksuttamalla vettä linjaston läpi juuri ennen untuvikkojen saapumista varmistetaan, että linnuille on raikasta vettä tarjolla heti. Ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia sen suhteen, oppiiko untuvikko syömään ja juomaan. Hyvä alkuunlähtö on koko kasvatuskauden perusta.