Laatusonnien päiväkasvut ylsivät uuteen ennätykseen. Syyskuun alussa Sinettiin ilmestyneiden tulosraporttien mukaan kesällä teurastetut sonni t olivat keskimäärin 18 kuukauden ikäisiä ja 341 kilon painoisia.

Laatusonni-kehitysohjelma lähti liikkeelle vuonna 2001 noin seitsemänkymmenen tilan voimin. Nykyisin ohjelmassa mukana olevat reilut 250 tilaa tuottavat yli kaksi kolmasosaa HKScan Finlandin hankkimasta nuoresta naudasta.

Sonnien päiväkasvu saavutti 600 gramman tason jo lähes kymmenen vuotta sitten.

Laatusonnitilojen tulokset ovat aina olleet hyviä. Koko maan kattavaa tilastoa ei löydy, mutta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistelemällä on voitu todeta Laatusonnitilojen tuotoksen olevan maan kärkeä. Sonnien päiväkasvu saavutti 600 gramman tason jo lähes kymmenen vuotta sitten.

Tämän jälkeen räjähdysmäisesti noussut viljan hinta yhdistettynä hieman heikentyneisiin säilörehuihin laskivat sonnien päiväkasvua hieman. Samalla alenivat myös keskipainot.

Laatusonnitiloilla muutokset olivat kuitenkin paljon pienempiä kuin monilla muilla. Keskipaino pysyi koko ajan 340 kilon tuntumassa. Viimeisen vuoden aikana tuotosluvut ovat kääntyneet selvään nousuun. Jo keväällä sonnien päiväkasvu oli noussut entiselle tasolle, ja kesällä siis uuteen ennätykseen.

Miten keskikasvu saatiin nousemaan?

Monilla tiloilla sonnit ovat kasvaneet hyvin, mutta hajonta on laskenut keskikasvua. Nyt heikoimmin kasvavien sonnien määrä on laskenut.  Kun vielä viime vuonna Laatusonnitilojen sonneista yli 8 prosenttia kasvoi alle 500 g/pv, on osuus enää viisi prosenttia. Sonneja on entistä enemmän päiväkasvuluokissa 550-599 g ja yli 700 g. Eli jakauma on ”siirtynyt askeleen oikealle”.

Mitä tämä tarkoittaa tilan myynneissä?

Otetaan keskimääräinen tila, jolla on 180 sonnia ternivasikasta teuraaksi. Aikaisemmalla päiväkasvulla sonneja tuli teuraaksi vuodessa noin 110. Kun päiväkasvu parani ja kasvuaika lyheni, tulee saman painoisia sonneja nyt teuraaksi 120.

Tukikertymässä ei ole suurta muutosta, vaikka keskiarvoeläin onkin vähän nuorempi. Myyntitulossa eroa on kuitenkin yli 10 000 euroa.

Mitä keskikasvun paraneminen on maksanut?

Kaikki lähtee, jälleen, liikkeelle hyvästä säilörehusta ja sen oikeasta täydentämisestä. Tällä on saatu enemmän paremmin kasvavia sonneja, usein hyvin pienillä kustannuksilla. Toinen väylä, eli heikoimmin kasvaneitten väheneminen, on tehty tilojen työllä. Eli kun eläimet ovat vasikasta lähtien paremmalla hoidolla, työlle saa myös palkan.