Edellisessä blogissani kuvailin, mitä porsasvälityksessä oikein tapahtuu. Tällä kertaa on vuorossa sikojen teuraskuljetusten suunnittelu.

Teurassikojen logistiikasta vastaavat Forssan toimistolla yhteisvoimin Tarja Mäenpää ja Sanna Ilola. He suunnittelevat teurassikojen noudot koko hankinta-alueeltamme, joka ulottuu Etelä-Suomen kärjestä aina Mustasaari-Iisalmi-Lieksa -akselille asti. Tältä laajalta alueelta on saatava oikea määrä sikoja oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Lähes kaikki teuraat ilmoitetaan nykyään netin kautta. Ilmoitukset pyydetään tekemään tiistaisin, sillä laajan hankinta-alueen kuormasuunnittelu aloitetaan aina keskiviikkoisin. Kun kuormat on tehty, päästään aloittamaan varsinaisen viikko-ohjelman suunnittelu. Ohjelma lyödään lukkoon perjantaina iltapäivällä, jonka jälkeen sunnuntain ja maanantain noutoajoista lähtee liikkeelle tekstiviesti-ilmoitukset.

Maakunnasta ilmoitettu sikamäärä ja tarvittava määrä kohtaavat tarkalleen hyvin harvoin

Tarja ja Sanna päivystävät vuorotellen sunnuntaisin, sillä aina voi sattua jotakin, mikä vaatii korjaavia toimenpiteitä sikojen saamiseksi maanantaiaamuun mennessä teurastamolle.

Maakunnasta ilmoitettu sikamäärä ja tarvittava määrä kohtaavat tarkalleen hyvin harvoin. Se tuo lisähaastetta viikon ajojen suunnitteluun. Varsinkin tarjonnan ollessa kysyntää suurempi on pyrittävä tasapuolisuuteen noudoissa kaikkien sikojaan ilmoittaneiden kesken. Apuna voidaan käyttää muun muassa edellisten noutoerien keskipainoa, mutta monia muitakin asioita on otettava huomioon, esimerkiksi seuraavan porsaserän sovittu vienti.

Rypsiporsaat tuovat oman mausteensa teuraslogistiikkaan. On varmistettava, että eläimet ovat olleet riittävän pitkään rypsiruokinnalla, niitä ajetaan tasaisesti joka päivälle ja ne pystytään pitämään navetalla erillään muista. Rypsisikoja teurastetaan vain Forssan teurastamolla.

Rypsiporsaisiin liittyy myös runsaasti omavalvontaa, tuotantomäärien laskentaa ja muuta hallinnointia, mistä vastaa ansiokkaasti Hanne Lehtonen yhdessä kenttäedustajien kanssa.

Luomueläimiä teurastetaan vain sovittuina päivinä ja sovittuihin kellonaikoihin, joten kuormausta suunniteltaessa ajoitus on erityisen tarkkaa. Lisäksi on huolehdittava, että luomueläinten mukana kulkevat koko ajan niihin liittyvät asiakirjat ja todistukset. Luomusiat pidetään erillään muista sioista sekä kuljetusten aikana että navetassa, muutoin ne menettävät luomustatuksen. Ne eivät myöskään saa yöpyä teurastamon navetalla.

Kaiken kaikkiaan, sekä emakoiden, isojen sikojen, karjun, tavallisten viljasikojen, että myös rypsi- ja luomusikojen tuonnit tuotantolaitokselle on aikataulutettava siten, että linja toimii tasaisesti. Yönavettaan tuodaan iltaisin ja yön aikana noin kolmasosa päivän teurastusmäärästä. Toinen kolmannes on pyörien päällä ja viimeinen kolmasosa päivän sikamäärästä odottaa noutoa tiloilla.

Kuormia ja aikatauluja suunniteltaessa on otettava huomioon myös eläinten autossaoloaikaa ja kuljettajien ajo- ja lepoaikoja säätelevät lait

Viikon aikana kuormia ja kuormien sisältöjä joudutaan usein muuttamaan. Alustavasti sovittu noutoaika ei syystä tai toisesta aina sovikaan tilalle, joskus taas autojen tai teuraslinjan tekniikka pettää. Yksi muutos voi kertautua useisiin kuormiin ja seuraaviinkin päiviin, ja siksi lähetämme tekstiviestit noutoajankohdista tiloille vasta noutoa edeltävän päivän iltapäivällä.

Kuormia ja aikatauluja suunniteltaessa on otettava huomioon myös eläinten autossaoloaikaa ja kuljettajien ajo- ja lepoaikoja säätelevät lait. Lihasikaloiden teurasnoudot käydään läpi porsasvälityksen kanssa, jotta porsaat saadaan oikeaan aikaan taas kasvamaan ja että lihasikalalle jää aikaa pestä, desinfioida ja kuivattaa osastot. 

Kaikkien palojen yhteen sovittelu ei ole ihan ”pala kakkua”, mutta hyvin Tarja ja Sanna ovat suoriutuneet viikko toisensa jälkeen, jo useiden vuosien ajan.

Sikoja koskevissa kuljetuksissa pitää kaiken edellä mainitun lisäksi hoitaa myös ostosopimus- ja kuormatietojen siirto muihin tietojärjestelmiimme. Siat pitää myös merkitä tatuointinumeroilla tiloilla, jotta tilitys voidaan kohdistaa oikealle tuottajalle. Tatuoinnit ovat toisinaan epäselviä ja niiden selvittäminen on täysin käsityötä. Nämä erityistä tarkkuutta vaativat siirrot ja selvitykset ovat Sari Patjaksen vastuulla. Sarin työn helpottamiseksi olisikin tärkeää, että tatuoinnit ja tatuointivälineet ovat aina kunnossa.