Nautakuormien suunnittelussa on otettava huomioon eläinten autossa ja navetassa oloajat, kuljettajien lepo- ja ajoajat sekä tietysti eläintautien leviämisen estäminen. Samalla pidetään silmällä rotukarjan ja luomunaudan tarvetta ja sovitetaan kiirelehmät vielä muiden edelle.

HKScanin nautateurasohjelmaa ohjaa nyt Jutta Heiskanen Forssasta. Apunaan Jutalla ovat logistiikkasuunnittelijat Leila Kokkonen Outokummussa sekä Reijo Aho Forssassa. Kumpikin vastaa alueensa eläinten kuormauksista. Yhteistyötä tehdään erityisesti raja-alueilla, jotta eläimet saadaan mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti kyytiin.

Nautojen kuormia suunnitellaan aina koko viikon ajan, sillä erityisesti lehmät ilmoitetaan teuraaksi nopealla syklillä. Eläimet tulisi kuitenkin ilmoittaa seuraavan viikon noutoihin viimeistään tiistain aikana. Niiden pohjalta Jutta tekee keskiviikkoisin seuraavan viikon ajo-ohjelman rungon erikseen Paimion ja Outokummun teurastusmääriä varten.

Pihviä, luomua, kiirelehmää – ja ”tavallista”

Suunnittelussa pitää ottaa huomioon pihvi- ja luomueläinten tarve ja teurastuspäivän lisäksi eläinten toimituspäivät. Pihvieläimiä toimitetaan sekä Outokumpuun että Paimioon.

Luomueläimet pidetään kuljetuksissa erillään, teurastetaan etukäteen sovittuina päivinä ja ruhot toimitetaan eteenpäin etukäteen sovitun mukaisesti. Logistiikka tarkistaa myös, että luomueläinten mukana kulkevat koko ajan niihin liittyvät asiakirjat ja todistukset.

Nopea nouto pyritään aina järjestämään, jos lehmä sitä tarvitsee

Nopea nouto pyritään aina järjestämään, jos lehmä sitä tarvitsee, mikä tuokin oman lisämausteensa suunnitteluun. ”Tavallisten” nuorten nautojen noudot sovitellaan viimeiseksi ohjelmaan. Ruuhkassa niitä joudutaan hiukan venyttämään, koska kiireiset lehmät ovat aina etusijalla.

Teurasohjelmassa ja kuormia suunniteltaessa on otettava huomioon mahdolliset eläintaudit. Esim. ehec-eläimet kuljetetaan ja teurastetaan päivän päätteeksi. Kuljetuksen jälkeen auto pestään ja desinfioidaan erityisellä huolella, mikä vaikuttaa seuraavan päivän aikatauluun.

Joka päivä Outokumpuun ajetaan useampi varmistuskuormaa nuorta karjaa, jota saadaan useimmiten isompia määriä tiloilta kerralla. Tämä varmistaa, ettei linja ”haukkaa tyhjää” ja teurastamon kustannukset pysyvät kurissa. Monen paikan keruukuormat eivät ehdi saman päivän teurastukseen.

Outokummun teurastamon navettaan voidaan ajaa illalla jo osa seuraavan päivän teurastusmäärästä. Tammikuussa enemmänkin, kun navettalaajennus valmistuu. Paimio teurastaa HKScanin nautoja rahtityönä, joten yöpyvien eläinten määrä sovitellaan erikseen yrityksen omiin teurastussuunnitelmiin.

Vie mennessä - tuo tullessa

Leilan ja Reijon on otettava suunnitelmissaan huomioon myös eläinten autossa ja navetassa oloajat, kuljettajien lepo- ja ajoajat sekä tietysti eläintautien leviämisen estäminen. Ottaen huomioon hankinta-alueemme laajuuden, on lepo- ja ajoajoilla varsin iso rooli suunnittelussa.

Tämä kova kaksikko tekee tiivistä yhteistyötä myös vasikkavälityksen Hanne Lehtosen kanssa, jotta vasikoille saadaan tilaa loppukasvattamoissa. 

Osa nautakuljetuksissa käytettävistä kymmenkunnasta autosta ajaa myös sikakuormia, ja autojen liikkumisesta pyritään saamaan täysi hyöty irti. Jos siis auto kerää ja tuo sikaa Itä-Suomesta Forssaan, se kerää lähtiessään nautakuorman ja vie sen Outokumpuun. Tehokasta ja fiksua!

Paljon muutakin kuuluu logistiikan työtehtäviin, kuten nautapalautukset. Tuottaja voi halutessaan ottaa palautuksena oman eläimensä kokonaan tai osan siitä.

Toisinaan on selviteltävä oikeita syntymätunnuksia, puuttuvia tai vaillinaisesti täytettyjä ketjuinformaatioita tai korvamerkkiasioita. Aikaa säästyy, jos kaikki teuraaksi tulevan eläimen tiedot ovat oikein ja korvamerkit kohdillaan.

Paljon jää vielä kertomatta siitä, mitä nautalogistiikassa tapahtuu. Tämä kirjoitus päättää logistiikkasuunnittelusta kertovien blogien sarjan, mutta täällä pyörät pyörii entiseen tapaan.

Ollaan kuulolla!