Karjarakennus on maatilalle merkittävä investointi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Siksi hankesuunnitteluun ja erilaisten näkökulmien tarkasteluun kannattaa varata aikaa. Niiden avulla pystyt muodostamaan käsityksen tilasi tulevasta lihantuotannosta.

Hankesuunnitelman laatiminen on rakentamisprojektin ensimmäinen askel. Siihen kirjataan ainakin seuraavat asiat: 

1. Tilan nykyinen tuotanto ja pellon käyttö

Paljonko eläimiä on nyt ja mitä eläimiä, esim. lihasikoja.  Pellon käytössä on tärkeätä tietää rehun kasvatukseen käytetty pinta-ala sekä onko lannanlevityksen estäviä rajoituksia. 

2. Suunnittelu- ja rakentamisaikataulu

Aikataulun laatimisella ohjaat koko rakentamisprosessia, mutta toteutuksen aikataulut sovit erikseen työvaiheiden mukaan. 

3. Suunnitteluryhmän muodostaminen ja koordinaattori

Sinun pitää valita ammattitaitoinen suunnittelija, joka kokoaa ympärilleen muut asiantuntijat sekä varmistaa suunnitelmien toteuttamisen.

4. Eläinmäärät rakennuksen valmistumisen jälkeen

Tilasi tuotannon laajuus ja tehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä taloudellisesti kestävän tuotannon harjoittamiselle. Päätä tärkeimmät tavoitteet ennen rakentamisen aloittamista. 

5. Ympäristölupa

Kotieläintuotannon harjoittamiselle tarvitset ympäristöluvan, joka tulee hakea Aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristöviranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. 

6. Viljan saatavuus ja/tai tarvittava nurmiala

Lihasikojen kasvatuksen perusrehuna käytetään viljaa, joka on useimmiten edullisinta kasvattaa itse tai ostaa naapureilta. Nautojen perusrehu on nurmisäilörehu, joka on viisainta kasvattaa itse. 

7. Eläinten hankinta

Vastavalmistunut tuotantotila pitää saada heti täyteen tuotantoon. Varmista kenttäedustajaltasi porsaiden, emakoiden, ternivasikoiden tai teinivasikoiden saatavuus sekä toimitusmäärät. 

8. Rahoitusjärjestelyt

Investointituki alentaa rakennuskustannuksia merkittävästi, mutta tarvitset rakentamisaikana lyhytaikaista rahoitusta tavaroiden ja urakoiden maksamiseen. Myös arvonlisävero pitää huomioida rakennusaikana. Tuotannon käynnistämiseen tarvitset eläimet ja rehuja yms. ennen kuin saat ensimmäistä tilitystä teurastamolta. 

9. Lämmitystapa

Suomessa sikaloissa, kanaloissa ja vasikkajuottamoissa tarvitaan lämmitystä kasvatusolosuhteiden oikeana pitämiseksi. Lämmöntuottomenetelmäksi pitää valita kustannustehokas ja toimintavarma systeemi. 

10. Rakennussuunnittelun käynnistäminen

Päätä, milloin suunnittelu aloitetaan ja milloin suunnitelmien tulee olla valmiina, jotta pääset rakentamaan niiden pohjalta.  Sovi tapaaminen valitsemasi suunnittelijan kanssa.  

Rakennusprojektin suunnitteluvastaava laati hankesuunnitelman viljelijän kanssa sekä kutsuu koolle tarvittavat asiantuntijat. Ensin käynnistetään rakennus- ja taloussuunnittelu ja sovitaan niiden toteuttamisaikataulut. Rakennussuunnittelun alussa määritetään lähes 90 prosenttia rakennuksen kokonaiskustannuksista, siksi tähän vaiheeseen tarvitaan aikaa sekä harkintaa. 

Parhaaseen lopputulokseen pääset, kun käytät suunnitteluun ja rakennuttamiseen asiantuntijaa, jolla on kokemusta vastaavista tuotantorakennusprojekteista.