Vastuullinen sikatalous –hankkeen alkaessa mietittiin porukalla lihasiantuotannon tunnuslukuja, joita tuottajan tulisi tavoitella. Silloin valittiin tuottajien ja sidosryhmien selkäytimeen taottaviksi tavoitteiksi 950 g:n keskipäiväkasvu ja 14 viikon kierto.

Aika pian tuli selväksi, että päiväkasvuilla mitaten paras neljännes pääsee kyllä 950 grammaan, mutta harvalla kiertonopeus oli 15 viikkoa lyhempi. Toisaalta lihasikaloiden joukossa oli myös niitä, joissa sikojen päiväkasvun keskiarvo jäi alle 800 g:n. Tilakäynneillä tuli ja tulee edelleen vastaan myös tuottajia, jotka eivät tiedä sikojen keskipäiväkasvua ja kiertonopeutta, puhumattakaan rehunkulutuksesta ja -kustannuksesta. Eli parannettavaa kyllä löytyy, sekä tuotannon seurannassa että tuotannon onnistumisessa.

Vastuullinen sikatalous –hanke toimii kaikkien Varsinais- Suomen ja Satakunnan siantuottajien parhaaksi, mutta HK Agrin tiedotuskanavassa  lienee hyvä kommentoida Agrin valitsemaa seurantatyökalua:

Viime keväänä HK Agrin lihasikalaskelmat jäivät historiaan ja toi tilalle Optipossu netti  –tuotannonseurantaohjelman. Ohjelma on räätälöity kertatäyttöisten ja osastoittain kertatäyttöisten lihasikaloiden tuotannonseurantaan. Tiedot saapuneista porsaista ja teuraaksi menneistä sioista ohjelma poimii Sinetti järjestelmästä. Tuottaja kirjaa kuolleet siat, rehunkulutuksen ja –kustannukset sekä sikojen lääkitykset sikaerittäin. Tietojen perusteella ohjelma laskee tunnusluvut: päiväkasvun, rehuhyötysuhteen, rehukustannuksen snt/lisäkasvukilo jne. Sekä sen kaikkein tärkeimmän tunnusluvun, joka on kate €/sikapaikka/vuosi.

Optipossu netti  –ohjelman etu tuottajalle verrattuna aikaisempiin lihasikalaskelmiin on, että sikaeräkohtaisia tietoja voidaan hakea yhteenvetoon pidemmältä jaksolta, jolloin oman sikalan kehityssuuntaa on helppo seurata. Toinen etu on, että ohjelma antaa myös Optipossu netin vertailutietoja: keskiarvon, parhaan neljänneksen ja parhaan kymmenyksen tunnusluvut. Niiden perusteella voi haarukoida omaa onnistumistaan ja etsiä niitä lukuja, joita lähtee parantamaan.  

Marraskuussa pidetyssä tuottajatilaisuudessa puhunut vihannestuottaja Esko Holma totesi, että tänä päivänä alkutuotannon marginaalit ovat pienet, ja siten tehoton tuotanto on aina miinuksella. Keskivertotulokseen ei tule tyytyä, vaan tehtävä asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Jos et ollut Holman esitystä kuulemassa, se löytyy HK Agrin Sinetistä.

Optipossu netissä ei vielä vertailutietoja ole saatavilla, sillä niitä ei voida esittää, ennen kuin riittävän moni tuottaja on ottanut ohjelman käyttöön. Ja vertailutiedot esimerkiksi rehuhyötysuhteesta ja katteesta saa käyttöönsä vain, jos on syöttänyt itse myös rehutiedot ohjelmaan.  Rehunkulutus- ja hintatietojen seuranta voi olla haaste, mutta asiaa on Sinetissä helpotettu laskurilla, jolla käytetyt rehukilot saadaan muunnettua rehuyksiköiksi ja joka ynnäilee käytetyt eurot Optipossu nettiin syöttämistä varten. Rehukustannus yhdessä porsaan hinnan kanssa on noin 90 % lihasian kasvattamisen muuttuvista kustannuksista, joten rehutietojen tunteminen on erittäin tärkeää tehokkuuden parantamisessa.

Lihasiantuottaja, älä jätä sinulle varattua työkalua käyttämättä sillä parhaat kuorivat kerman päältä!

Kirjoittaja toimii Vastuullinen Sikatalous -hankkeen kehityspäällikkönä.

Lue lisää Vastuullinen Sikatalous -hankkeen blogeja hankkeen sivulta.