Ukkoset ostivat ensimmäisen tilansa, Pyöräkän, vieraalta vuonna 1994, heti Karin päästyä maatalousopistosta. Tila oli ollut viljelemättä ja navetta tyhjillään useamman vuoden. Peltoa oli alle 20 hehtaaria. Kilometrin päässä Karin veli alkoi viljellä veljesten kotitilaa, ja porukkakoneilla päästiin hyvin alkuun. 
 
Kari ja Tanja kasvattivat sonnivasikoita ja osan veljen sikalassa syntyvistä porsaista teuraaksi. Vähitellen lisämaiksi ostettiin muita tiloja. Mullila laajennettiin 50:stä sataan kasvatuspaikkaan vuonna 2001, ja kymmenen vuoden päästä tehtiin vielä jatko 160 naudalle. 
 
”Starttirahaa ei saatu, ja se pisti yrittämään kovemmin”, Ukkoset sanovat. ”Emme ole liian hyvälle tottuneet koskaan, kun aloitus osui EU-ajan alkuun.” 
 
Tärkeä päätös tehtiin kymmenen vuotta sitten. He luopuivat sioista ja päättivät kehittää täysillä vasikoiden kasvatusta. Vanhaan sikalaan tehtiin juottamo ja teiniosasto, kummassakin on tilaa kahdelle 40 vasikan ryhmälle. 
 

Ukkoset juottavat ternejä vuodessa noin 500.
 
Tarkoitus oli tehdä vielä toinen loppukasvattamo, jolloin kaikki naudat olisivat jääneet tilalle kasvamaan, mutta suunnitelmat muuttuivat lennossa vuonna 2016, kun Tanjan veli myi tuotannossa olevan maitotilan karjoineen heille. 
 
”Kotitilaani Suottalaa on viljellyt sama suku vuodesta 1643. Olisi harmittanut lopun ikää, jos emme olisi uskaltaneet ostaa.”
 
Vuonna 2010 rakennetussa navetassa lypsää robotti, vanha navetta on nuorkarjan käytössä.
 
Kari on agrologi, Tanja on lomittaja-karjanhoitajakoulun käynyt seminologi. Robottinavetta oli kummallekin uusi tuttavuus, mutta he lähtivät avoimin mielin opiskelemaan uutta tekniikkaa ja tuotantoa. Tanja kantaa päävastuun lypsykarjasta.
 
”Harrastushommana tämä alkoi, minä kun tykkään lehmistä”, hän toteaa. Isännän työmaana ovat rehustus ja viljelyhommat.
 
”Minä kuljen tilojen väliä, olen aina siellä missä tarvitaan. Yöt nukun täällä, missä on robotti. Se kun hälyttää joskus yölläkin”, Kari luonnehtii. 
 
Heidän lisäkseen hommissa on 4-5 työntekijää, joista yksi on oma 20-vuotias Paula-tytär. Kaksi vanhinta lasta, kaksostytöt, ovat jo omillaan. Kotona asuvat vielä 11-vuotias Emma ja 14-vuotias Sonja. Paula asuu vanhassa lapsuudenkodissaan, jonka Ukkoset rakensivat Pyöräkkään pian tilan ostettuaan.
 
Oman karjan sonnivasikoiden lisäksi Ukkoset keräävät 10 muunkin maitotilan ternit, jotka Tanja ajaa itse. Puolet he kasvattavat teuraaksi asti, toisen puolen myyvät välitykseen puolivuotiaina.
 
”Työttömyyttä ei ole meillä ollut”, Kari veistelee.  
 

Kaksi vuotta Ukkosilla työskennelleen Annin vastuulla on eläinten hoito ja lääkitys. Tarpeen vaatiessa Anni taipuu myös appeen tekoon ja kuivittamiseen.  
 
Nurmirehut kahden tilan karjoille tuotetaan 180 hehtaarilla ja ohraa on viljelyssä noin 80 hehtaaria. Rehuviljaa Ukkoset ostavat myös muualta. Lisäksi niin vasikoille kuin lehmillekin tarvitaan luonnollisesti ostorehuja.
 
Karin veli on tärkeä yhteistyökumppani edelleen. Hän urakoi kylvöt, kaivutyöt ja puintihommat ja keräilee kivet pelloilta. Muut työt ovat omissa käsissä. Etenkin rehunkorjuuta Ukkoset pitävät naudantuotannossa tärkeänä ydinhommana, jonka hoitavat itse omilla koneilla.
 
”Vahvuutena on omat vasikat ja se, että ostovasikat tulevat aina samoilta tiloilta. Tautipaine on pieni, kun vasikat pidetään samoissa ryhmissä kestokuivikkeella puolivuotiaaksi asti. Ternien hoito on tarkkaa työtä, ja meidän työntekijät osaavat kyllä hommansa.”
 
”Ja rahan pitää kiertää. Maitoa pitää tulla ja vasikoiden kasvaa hyvin, muuten tulee loppu nopeasti”, Kari lisää.
 
Vasikoiden 1200 gramman päiväkasvu ja lehmien yli kymppitonnin keskituotos kertovat, että tuotannon puitteet ovat kohdallaan. 
 
Ukkoset kunnostavat nyt Suottalan tilan vanhoja rakennuksia muun työn ohella ja miettivät seuraavaa siirtoaan. Suunnitelmissa pyörii tuotannon yhtiöittäminen, kiirettä päätöksellä ei kuitenkaan vielä ole.
 
Vapaalla ollessaan Tanja irrottaa ajatuksena töistä ”hömppäkirjoilla” ja kävelemällä. Kari käy tyttöjen kanssa ongella ja uisteleekin. Ulkomaan matkat Ukkoset jättävät muille ja mieluummin ajelevat ja mökkeilevät kotimaassa.
 

Sonnien loppukasvatuspaikkoja on Ukkosilla yhteensä 260 naudalle. 
 

Paula-tytär tekee tilalla pääsääntöisesti appeet. Kesällä Paula myös avustaa peltohommissa, mm. karhotuksissa. Paulalla ja Annilla sujuu yhteistyö saumattomasti.    
 

Veljeltä vuokralla olevissa entisissä sikalarakennuksissa on paikat 120 teinille ja 40 ternivasikalle. 
 

Kuvassa kolmipäiväinen Smurffi-angus lähtee 2-3 viikon ikäisenä jatkokasvatukseen Pyöräkälle.