Zero Carbon raportti kasvukaudesta 2022

Johdanto tulosraporttiin

Ympäristömyönteiset ja ilmastonmuutosta hillitsevät tavat tuottaa ruokaa ovat keskeinen osa HKScanin strategisia tavoitteita. Käytännönläheisillä tutkimuksilla, mittauksilla ja kokeiluilla pyritään löytämään ratkaisuja, joilla - positiivisten ympäristövaikutusten ohella - voidaan parantaa myös HKScanin sopimustilojen tuottavuutta.

Tähän raporttiin on kerätty yhteenveto niistä keskeisistä tuloksista, joita on saatu erityisesti peltomittauksista vuosina 2020-2022. Lisäksi raportissa on kuvattu eri lihantuotantomuotojen hiilijalanjälkilaskentaa sekä avattu eri vaikutusluokkien merkitystä kokonaishiilijalanjäljen syntymisessä.

Raportissa kuvattujen kokeiden ja tutkimusten tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman hyvää yhteistyöverkostoa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet Pyhäjärvi-instituutti, Yara Suomi, Syngenta, Datasense, Biocode sekä monet suomalaiset tutkimuslaitokset. Yhteistyö näiden tahojen kanssa jatkuu myös tulevina kasvukausina. Suurin kiitos menee kuitenkin kaikille niille lähes 60:lle HKScanin sopimustilalle, jotka ovat antaneet mahdollisuuden kokeiden toteuttamiseen omilla peltolohkoillaan jo usean vuoden ajan.

Tämän päivän kuluttaja haluaa tietää ostopäätöksiä tehdessään yhä enemmän ruoantuotannon ympäristövaikutuksista. Tämä tieto pitää pystyä kertomaan helposti ymmärrettävässä mutta faktapohjaisessa muodossa. HKScanin alkutuotannon koetoiminta tukee myös tätä markkinointiviestinnän tavoitetta.

Kannattavan alkutuotannon tulevaisuuden turvaaminen on osa kotimaista huoltovarmuutta. Sen ylläpitäminen on nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa jälleen kerran osoittanut tärkeytensä. Toivottavasti tämä raportti omalta osaltaan tukee HKScanin sopimustiloja niissä valinnoissa, joilla yhdistetään kannattava alkutuotanto kestävään, ympäristömyönteiseen maatalouteen.

 

Veli-Matti Jäppilä

Aira Harju

Heikki Aro

 

LUE RAPORTTI >>